Vill du vara testpilot på någon av Advantums HR utbildningar?

Under våren 2020 kommer två personer få delta kostnadsfritt på någon av Advantum HRs öppna utbildningar som ”testpilot”. Förutsättningen är att du utvärderar och ger feedback på utbildningen och din upplevelse.  Vi skriver sedan en artikel som du godkänner. Artikeln kommer att publiceras på vår hemsida och i andra kanaler som ex. LinkedIn.

Motivera med ett par meningar om varför just du ska bli testpilot och vilken utbildning du vill vara testpilot på.

Vi behöver ditt svar och anmälan senast den 28 februari 2020.

Anmäl dig här

    Din motivering till varför just du ska vara testpilot på en HR utbildning under 2020.

    Nyhetsbrev

    Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden