Från hästkrafter till lärkrafter

Finns det bara en sorts bilar? Nej den tiden är nog förbi. Det vore ju befängt att tänka tanken idag. En bil kan ju ha olika motorstyrka, kvalitet, färg, form, prestanda, hästkrafter, servicepaket och garantiåtaganden. Ja helt enkelt variera i det oändliga beroende på vad vi väljer. Därav kostar de också ganska olika. Det är i högsta grad en självklarhet. I  bilbranschen.

När det gäller utbildning däremot så är det inte lika självklart. Ofta pratar man om ”utbildning” som om att det bara fanns en enda form. En modell. En sorts kvalitet. En typ av leverans. Här behövs ett rejält informationsarbete för att nå ut kan jag konstatera. Det finns ännu fler modeller och varianter av utbildningar än vad det finns modeller på bilar. Och de har olika kvalitet och innehåll. Men priset förväntas ofta vara detsamma. En utbildning är en utbildning. Kort och gott. Oavsett antal deltagare. Pedagogik. Innehållsmässiga delar och mervärden i sättet att leverera. Diskussion och jämförelse förs kring pris. I alla fall mest. Jag har precis i en större upphandling konstaterat hur extremt detta kan bli när utbildningsföretags ska jämföras.

Och med den utgångspunkten att alla ”utbildningar är lika”  bör ju alltid lägsta pris vara det bästa. Varför betala mer om det inte finns någon skillnad mellan den ena eller den andra produkten? Jag hävdar att det behövs ett rejält omtag här på inköparsidan för att jämföra på rätt grunder och att utvärdera kvalitet. Det spelar en enorm roll om deltagarantalet är 10 eller 18. Det påverkar lärandet hur miljön i rummet är beskaffad och vilken möblering som används. Man kan få mer ut av en utbildning om det finns ett stöd för att ta hand om sin nyvunna kunskap. Det är en stor skillnad att förbereda sig innan och att få möjlighet att repetera efteråt. Och att det finns verktyg inbyggda i en utbildning för detta. Vi borde mäta prestanda även i utbildningsbranschen.

Vi behöver titta på  ”lärkraften” som ett motsvarande mått till bilarnas hästkrafter.  Ett seminarium med 30 deltagare har låg ”lärkraft”. D.v.s effekt och prestanda över tid. En utbildning med aktiv pedagogik och väl genomtänkta övningar i mindre grupp med en genomtänkt process ger en hög ”lärkraft”. Jag tror att ”lärkraften” är något som förbises i väldigt många fall. Finns det ett resultat bortom klassrummet? Hur säkerställs det i så fall? Och har allt gjorts för att öka lärandet både före-under-efter? I alla små och stora steg? Här finns en måttstock som bör kopplas till priset. Att jämföra ett pris bara på innehållspunkter håller inte. Att jämföra ”lärkrafter”  borde vara en självklarhet så att priset sätts i relation till den kraft man får ut. Det är då vi kan koppla priset till en investeringskalkyl och börja räkna på effekter.

/Maria Scullman – VD


Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Visa kommentarer

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden