FÖRBERED DIG RÄTT INFÖR UTVECKLINGSSAMTALEN

iStock_samtal4752194Medium-300x199

Vi har sammanställt tre av våra checklistor för att komma väl förberedd in i årets utvecklings- och medarbetarsamtal. En bra summering av saker för både chefer och medarbetare att tänka på inför samtalen – totalt 24 punkter. Förberedelser är en stor del av framgången i samtalet för att få ut det mesta möjliga.

Checklista för chefer och medarbetare: PDF


Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Visa kommentarer

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden