Att skapa tillit och nå goda resultat

Det finns en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Den ställer speciella krav på att chefer och arbetsledare ska veta hur ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling förebyggs och hanteras. Och hur gör man det?

Det finns inget enkelt svar på den frågan. Det handlar om att ha kunskap om vad som driver och påverkar människor. Det handlar om att kunna skapa en hälsosam, stimulerande och engagerande arbetsmiljö. Det handlar om att som ledare själv hantera en utmanande vardag i högt tempo och att skapa förutsättningar för medarbetare och kollegor att göra detsamma. Ibland kallar vi det för hälsofrämjande ledarskap, men handlar det inte kort och gott om ledarskap?

För någon vecka sedan körde jag en ledarskapsworkshop som byggde på ett flertal forskningsrapporter som visar att ledarbeteenden som skapar tillit har en direkt koppling till goda finansiella resultat. En organisation med ledare som uppvisar de här beteendena går alltså bra. Inte bara utifrån att personalen trivs, mår bra och känner tillit till ledare och kollegor. De går även bra utifrån ett ekonomiskt perspektiv. De här ledarna gör framförallt tre saker:

1) De är tydliga med syften – de kommunicerar alltid ett tydligt varför

2) De ser till att leverera det som lovas – individuellt och organisatoriskt

3) De visar respekt i alla situationer och mot alla intressenter

Det fina är att det ju också finns en tydlig koppling mellan de här ledarbeteendena och att skapa engagemang, att stärka motivationen hos medarbetare och inte minst att undvika stress och därigenom bygga en gynnsam psykosocial arbetsmiljö, som den nya lagen föreskriver.

Så, genom att följa föreskriften och bygga tillit skapar vi förutsättning för våra medarbetare att utvecklas och må bra, samtidigt som vi når goda finansiella resultat. Minst sagt starka argument för att analysera och utveckla såväl sitt eget som andras ledarskap!


Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Visa kommentarer

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden