Ett effektivt team är som en sommarbris 

 

Jag har i helgen haft förmånen att umgås i en grupp som jag känner väldigt väl.  En grupp som jag gått ett längre ledarprogram tillsammans med och där vi i över två års tid stötts och blötts och lärt känna varandra på djupet.  En underbar grupp människor som jag har lärt mig så mycket av. Både om mig själv och människors beteendemönster och reaktioner och även fått möjlighet att uppleva hur grupputveckling går till i praktiken och kunna jämföra med teorin.  Och allt jag kan säga är att Susan Wheelan har rätt i det mesta.

 

Att gå från grupp till effektiva team tar tid.
Det går inte över en natt att skapa den där upplevelsen av flow och samhörighet  i ett team och där allt löser sig med självklarhet. Enligt just Wheelans modell – finns fyra nivåer att ta sig igenom för att nå det fjärde och översta steget där effektiviteten i teamet är som högst.  Som minimum tar det sex månader att komma dit enligt den forskning hon gjort.  Här sker saker med självklarhet.  Alla vet vad som ska göras. Alla känner flow och trygghet och jobbar mot en gemensam målbild.  Det är inte viktigt vem som gör vad utan ledarskapet kan alternera om det behövs och den formella ledaren agerar mer som specialist och coach vid behov när gruppen behöver. I sådana team mår man bra. Det känns inspirerande och utvecklande.  Inget är hotfullt eller otryggt.  Man har en genuin önskan om att också göra det bra för andra i teamet och tittar inte bara på sina egna uppgifter och resultat. Behöver någon stöd går teamet in och stöttar utan att det behöver göras planer eller möten för det. Det sker av sig självt.

 

De flesta team är inte effektiva 

Hur många team är då på denna nivå? Enligt forskningen en bråkdel. De flesta fastnar på något av de tidigare stegen där saker känns mindre självklara och motiverande. Energin riktas inåt på otydligheter och konflikter.  Man känner inte den gemensamma kraften på samma sätt och frustration och otrygghet kan vara del av det som medlemmarna i teamet upplever. Här jobbar man inte så effektivt som man skulle kunna göra.  Hur gör man då för att komma vidare?  Det handlar  om  basala saker som att  skapa tydlighet i mål och visioner.  Andra saker handlar om att reda ut rollfördelning och mandat, arbetsprocesser och kommunikation.  Men jag skulle vilja säga att det är en nyckel till teameffektivitet som vi kanske missar en del att trycka på och jobba med. I alla fall i den omfattning som krävs.

 

Det handlar om trygghet 

Jag tror att vi missar att tala om och jobba med hur mycket tid vi behöver lägga på att verkligen lära känna varandra.  Även om vi möts kring mål och arbetssätt.  Tittar på vår kommunikation och processer så är nyckeln något annat än att prata kring dessa saker. Jag är helt övertygad om att vi behöver lägga ännu mera tid på att prata och våga öppna upp inför varandra med vilka vi är och skapa den tryggheten på djupet.  Att förstå bortom fikarasterna och lunchpauserna vad som rör sig hos en person och vad som finns bakom ytan. Att skapa en miljö som är en trygg plats med vänner som vi bryr oss om. Där vi kan visa vår sårbarhet och våga be om hjälp. Och där vi genuint vill att andra också ska lyckas och ser det som vår uppgift att hjälpa till även där.

 

 

Som en varm sommarvind blir allt gjort 

Min upplevelse av ett team på nivå fyra denna helg var så oerhört tydlig på hur tryggheten är det som skapar effektiviteten. I alla de aktiviteter som skulle göras under helgen med över 20 personer så behövde jag som ledare bara gå in med korta tillrop om vad som skulle göras. Resten skötte sig självt på ett nästan magiskt sätt.  Ingen prestige, inga konflikter, rollfördelningen alternerade,  alla högg i precis överallt där det behövdes. Det märkliga var att alla i teamet och jag som ledare upplevde att vi alla knappt behövde göra något utan allt bara löste sig. Vi bara gjorde och på ”rätt sätt” vid ”rätt tidpunkt”. Och nyckeln är trygghet.  Ingen är rädd för att göra fel i den här gruppen. Eller rädd för att någon ska tycka något.  Eller att visa att man inte kan. Eller be om hjälp. Eller stå över en stund om man inte orkar. Eller ge feedback till någon när man ser en potential i sak eller person.

 

En upplevelse av att effektivitet i en grupp är som en varm sommarvind som omfamnar alla och skapar värme och välbehag. Mer trygghet på våra arbetsplatser skulle kunna skapa fler varma vindar även inomhus det är jag säker på. Lås oss jobba med den frågan under året och se var den kan ta oss.


Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Visa kommentarer

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden