Effektiv kompetensutveckling – helt enkelt

Jag brukar säga att det handlar om fyra olika delar när man ska jobba effektivt med kompetensutveckling.  Analys, Pedagogik/Metod, Process och Psykologi. Svårare än så är det inte… men nog så komplext ändå på nåt vis. Varje del för sig är inte svårt i sig, men det är när vi ska få ihop delarna som det brukar bli lite mer svårarbetat. Låt mig förklara hur jag menar.

 

 1. ANALYS
  Det börjar med en tydlig analys. Affärsplanens strategier ska brytas ned till tydliga kompetenskrav i olika roller. Svårt? Nja men det kräver lite tanke och att titta på kompetens i “funktionell bemärkelse”. Det vill säga om vi nu har en strategi att bli “bäst i branschen” vad ska då respektive roll GÖRA mer/mindre/bättre? Osv.   Det svåra brukar vara att vi inte kommer fram till det konkreta, och att det inte beskrivs i konkreta beteendetermer.  Den funktionella kompetensen är just beteenden. “Vi ska alltid ställa kontrollfrågan X till våra kunder i segment Y med ett erbjudande om vår produkt A”.

 2. PEDAGOGIK/METOD
  Är analysen gjord och visar på en potential och behov att utveckla beteenden någonstans  så är det till att titta “bakom” beteendet. Vad beror det på? Att vi GÖR eller INTE GÖR. Det kan bero på brist på kunskap. Brist på motivation. Brist på träning (vi vill och kan men har inte ännu tränat upp oss till rätt nivå). Men det kan också bero på något i vår kringmiljö. Det kan vara svårt att bedriva excellent service om system och processer krånglar. Eller om målbilden till exakt vad det betyder är oklar till exempel. Har vi en tydlig analys “bakom beteendet” så börjar vi närma oss att kunna se vilken metod och med vilken pedagogik över vilken tidsram som är rätt insats. Det är en väldig skillnad på att fylla på kunskap eller att jobba med motivationshöjande insatser. Både tidshorisont och metodik skiljer rejält. Likväl som att ett forum för träning behöver helt annan pedagogik och upplägg än ett forum för kunskapstillförsel.

 3. PROCESS
  Ska beteenden utvecklas – höjas – ändras, eller vad nu målbilden är,  behöver vi skapa en tidsaxel och se utveckling just som en process över tid. Här finns behov av olika aktiviteter för att göra det effektivt. En plan för vad som bäst görs i vilken ordning och i vilken form. Idag är det en självklarhet att blanda olika former av lärande. Individuellt , i grupp, i klassrum och på nätet.  Men hur ser vi på lärandet? Är det en process eller en aktivitet? Och vem är med i processen? Bara deltagaren eller finns fler intressenter för att stärka lärandet? En tidsaxel ger en bra bild av ett målstyrt lärande. Och en insikt för alla parter i vad som krävs i de olika stegen.

 4. PSYKOLOGI
  Att kunna är inte samma sak som att göra. Vi har nog alla lärt oss något någon gång som vi tänkt att vi ska börja göra. Men det blev liksom inte något gjort.. varför? Av samma anledning som att vi också kan notera att vi själva eller andra kommer för sent till möten. Det är inte för att vi inte kan klockan. Eller inte vet vad klockan är.  Det är för att vi påverkas och styrs av det konsekvenssystem vi har kring oss. Vi gör det som ger mest positiva effekter för oss själva i nuet. Inte sen utan här och nu. Det är det man brukar kalla vanans makt. Vi håller kvar i gamla vanor och arbetssätt för att det ger en direkt positiv belöning (oftast). Det är enkelt, tryggt, blir inte fel till exempel. Det är att se som positiva konsekvenser. Gör vi på nytt sätt kan det ta längre tid, riskera att bli fel, kännas trögt och vi ger oss utanför vår komfortzon. Någon kan till och med reagera negativt på något nytt vi gör. Det är negativa konsekvenser.  Dessa psykologiska krafter behöver vi förstå och bygga in i kompetensutvecklingen. För oss själva finns (oftast) i början bara negativa konsekvenser att börja med nya beteenden. Vi behöver bygga in positiva förstärkare som i processen frågar efter det nya, ger oss beröm även om det går långsamt och blir fel.

Ja så med detta sagt så är det ju inte så svårt. Ganska enkelt egentligen att få kompetens att utvecklas på ett effektivt sätt. Men det gäller som sagt att vi inte tappar någon del på vägen. Då blir det genast ganska svårt. Och  i sak helt enkelt inte möjligt.


Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Visa kommentarer

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden