Det flippade utvecklingssamtalet

 

De senaste åren har det pratats mycket om det flippande klassrummet (the flipped classroom) inom pedagogiken. Grundtanken är att man ska flippa, eller vända upp och ner, på sättet vi är vana vid att lektioner ska genomföras.

Istället för att gå igenom fakta och presentera modeller eller teorier under en lektion handlar det om att applicera, testa och diskutera när eleverna väl ses.

Faktabiten går eleverna igenom själva innan lektionen genom att exempelvis titta på enkla instruktionsfilmer som läraren själv har spelat in eller så jobbar man igenom en e-learning. På det här viset uppnår man en djupare inlärning under lektionen, istället för att bara skumma på ytan, som det lätt blir om man på en kort tid ska gå igenom mycket fakta.

Vi har nyligen kört ett antal framtidsseminarier tillsammans med våra kunder och diskuterat framtidens kompetensutveckling. Vi har då även kommit in på samtal om framtidens ledarskap och bland annat funderat över hur utvecklingssamtalen kommer behöva utvecklas framöver.

 

Klassiska utvecklingssamtalet brister

Forskningen och mångas erfarenheter visar tydligt att årliga utvecklingssamtal har sina brister. Kopplingen mellan samtalen och utveckling hos medarbetarna är svag, upplevelsen av att få negativ feedback, hur konstruktiv den än är, överskuggar hela samtalets strävan mot att motivera och engagera.

Många försöker bygga in ett coachande perspektiv i samtalet, men coaching funkar i vardagen, inte som enskilda samtal som dyker upp en gång per år.

 

Flippade samtal fångar kärnan och syftet

Varför inte prova att fullt ut flippa utvecklingssamtalet? Jag menar inte att bli bättre på att förbereda samtalen genom att medarbetare och chef fyller i mallar och checklistor innan för att ha koll på mål som nåtts eller inte.

Jag tänker istället att se till så att man på daglig basis, eller åtminstone veckovis, diskuterar mål och huruvida man är på väg att nå dem eller inte. Om vi i utvecklingssamtalet tar upp och värderar måluppfyllelse, diskuterar medarbetarnas förmåga att leva efter företagets eller organisationens värdering är ju det något vi behöver relatera till hela tiden.

Relatera till och prata om genom att vända upp och ner på hur vi vanligtvis genomför våra utvecklingssamtal. Då tror jag att vi lättare fångar samtalets kärna och syfte – nämligen utveckling!


Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Visa kommentarer

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden