Flippade möten – därför är de mer effektiva och utvecklande

 

Jag läste en artikel i Harvard Business Review häromveckan och fick en bra påminnelse om att det inte nödvändigtvis är chefen, projektledaren eller andra ledare som ska driva och leda alla möten.

På samma sätt som vi kan jobba med det flippade klassrummet kan vi vinna mycket på att flippa våra möten. I det flippade klassrummet kommer deltagarna förberedda så att de kan ägna tiden tillsammans åt diskussioner och aktivt lärande. I förberedelsearbetet har de fått läsa artiklar, kanske se en inspelad föreläsning eller gå igenom en e-learning. På samma sätt skulle många möten bli mer effektiva om samtliga deltagare kom väl förberedda.

Flippade möten – utvecklande för alla parter

Ett annat sätt att flippa ett möte är att byta roller. Framförallt för att komma bort ifrån att det är chefen som ska bära huvudansvaret för alla möten. Att fördela mötesansvaret är givande på flera sätt:

  • Fler personer i organisationen får en möjlighet att utvecklas.
  • Vi får nya perspektiv och ingångar till nya idéer och lösningar på problem när personer med olika erfarenhet, kunskap och personlighet turas om att ansvara för mötena.
  • Som chef får man en möjlighet att fokusera på att lyssna, närvara och bidra i ett möte, när fokus inte ligger på att hålla ihop och facilitera.

 

Här kan du läsa artikeln.

 


Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Visa kommentarer

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden