Det där med barnet och badvattnet

 

Häromdagen läste jag en intressant artikel om hur ett stort internationellt bolag hade skrotat hela sitt performance management-system. Man skulle inte längre jobba med att årligen sätta och bryta ner mål i hela organisationen. Inte heller skulle man ha utvecklingssamtal och alla former av 360-analyser skulle bannlysas. Istället skulle man, ja vad var egentligen planen?

Som det ofta blir när man sätter sig in i något som till en början låter drastiskt och revolutionerande, så var det inte riktigt så att man skulle vända upp och ner på hur man jobbar med att styra och utveckla organisationen. Det man var ute efter och hade en mycket bra plan för var att bli bättre. I stället för att kasta ut det gamla systemet, skulle man utveckla det, eller kanske se till så att man använde det som det var tänkt!

Det man nu skulle göra var att inte låsa sig vid formella, årliga aktiviteter, utan jobba mer flexibelt med såväl individuella som organisatoriska mål. Att utvärdera och utveckla kompetens och prestationer skulle bli en del i det dagliga arbetet, istället för något man fokuserade på en gång om året. För att lyckas med det skulle man bland annat jobba med coaching, feedback och att utveckla medarbetarnas såväl som ledarnas kommunikativa kompetens.

Det kan ju låta självklart det där med att man inte ska kasta ut barnet med badvattnet och jag har lite svårt att riktigt förstå hur talesättet egentligen kommit till. Vem gör så? Men jag tror ändå att det här är något som är viktigt att tänka på. Visst är det kommunikativt effektivt att säga att man nu skrotar det gamla och drar igång nytt, men många gånger tror jag det kan vara klokt att istället fokusera på att ständigt utveckla och förbättra.

Det här är några av de frågor som jag kommer skriva om i den här bloggen som jag nu tar över efter Maria Scullman. Alltså hur man på bästa sätt kan utveckla organisationers och individers kompetens, både vad gäller kommunikation och faktiskt innehåll och angreppssätt.

 


Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Visa kommentarer

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden