Den dolda resursen i våra företag. Hur får vi fram den?

Många organisationer sitter idag på en dold resurs. Kompetens som inte nyttjas eller kompetens som försvinner för att den inte tas hand om.

Vi är snabba på att fylla på – men hur gör vi för att  skapa förutsättningar för att dela och utveckla den kompetens vi har? Att skapa ett lärandeklimat och ett klimat för kompetensöverföring internt? Här finns en enorm potential. Inte minst vid generationsskiften och när folk lämnar sin anställning.

Att hitta metoder och processer för att ta hand om det som vi redan sitter på i kompetens, det vore ett projekt som skulle bära frukt i de flesta organisationer. Vad skulle det innebära konkret? Vad kan man behöva göra för att utnyttja denna dolda resurs?
Det är förstås många delar.  Jag tänker på allt från att skapa incitament och styrsystem för att ägna tid åt frågan till att ha ”kompetens för kompetensöverföring”. Det vill säga det första steget är att konstatera att det finns kompetens som borde komma fler till nytta och att detta vore önskvärt. Det andra steget är att sätta fingret på vilken kompetens detta är. Sen följer såväl metodval och paketering likväl som omfattning.

Men säg den organisation som inte skulle kunna nyttja specialister och erfarna medarbetare till att dela med sig av sin kompetens. T.ex. genom att hålla ett inspirerande möte. Ge exempel på best-practice. Tillföra kompetens i projekt. Berätta om sina erfarenheter. Det kan göras i stort eller smått.

Jag var för många år sedan engagerad i ett företag inom konstruktion och bygg där man hade fått detta klart för sig. Med en kort träning i pedagogiska möten med kompetens i fokus lärde sig chefer och specialister hur de skulle ”paketera” sin kunskap och kunna föra den vidare till yngre kollegor som behövde påfyllnad.  Ett enkelt sätt att få fler att ta del av det som så att säga ”fanns i huset”. En annan kultur och synsätt på både chefsrollen och projektledarrollen satte sig som förändrade arbetssättet. Jag skulle tro att den situationen skulle kunna finnas på många andra håll. Gör en djupdykning och se hur det ser ut. Vem sitter på värdefull kompetens som bör komma fler till gagn?

/Maria Scullman – VD


Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Visa kommentarer

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden