Därför fungerar inte utbildningar

Jag har noterat att allt fler av våra kollegor i branschen numera talar om hur man får en ”utbildning att fungera”. Bra! Det behövs en kampanj på bred front här! På Advantum har vi sedan starten för 15 år sedan alltid haft ambitionen att erbjuda verktyg och metoder som får utbildningar att fungera – på riktigt. Dock är det fortfarande så att det skulle behövas en riktigt stor utbildningsinsats i näringslivet kring vad utbildning är, vad det kan vara och vad som krävs för att den ska ”fungera”.

I vår värld handlar det om att få en effekt av något som tillförs. En utbildning kan vara på så väl distans som i mer traditionell klassrumsform, men oavsett form så är en stor del av det vi kallar utbildning kunskapstillförsel. Vi får ny kunskap, nya insikter och tankar. Sen ska vi använda dem. Och det är då det börjar bli svårt.

Utbildningar består till stor del av kunskapstillförsel

Den största delen av en utbildning består oftast av en kunskapspåfyllnad. Vi får nya insikter, tankar och ren kunskap. Därtill kan en utbildning förstås också vara utformad så att den ger viss träning. Vi övar i olika moment och efter avslutad utbildning tar vi med oss inhämtade kunskaper och insikter hem för att omsätta dessa i praktiken. Vi har fått viss förståelse för tillämpningen och nu ska vi gå hem och omsätta detta i vår vardag. Vi ska utföra något. Göra något. Förändra våra beteenden i någon riktning. Att bara kunna räcker dock inte- vi måste också vilja. 

Attitydpåverkan och motivationen är också en del 

Ofta ger ny kunskap ett visst mått av attitydpåverkan och förhöjd motivation.  Vi känner oss motiverade, inspirerade och tryggare med att hantera något som vi nu kan mer om. Inte att förväxla med attityden till själva aktiviteten, vilken vi gladeligen ofta utvärderar men som inte säger något om hur vi kommer att använda oss av kunskaperna i framtiden. 

Vi vill att utbildning ska förändra beteenden

Och det är nu det börjar bli svårt. Vad vi ofta försöker med är att sätta in verktyget utbildning för att förändra beteenden och det vi GÖR. Här finns ett litet glapp. Att förändra beteenden är inte lätt. För att lyckas krävs något mer än vår nyfunna insikt. Bara för att vi VET något innebär det inte alls att vi kommer att GÖRA det som vi nu vet är bra för oss. Vi styrs inte av kunskaper. Vi styrs av det som händer runt omkring oss och den feedback vi får när vi agerar. Det vill säga det konsekvenssystem vi omges av. 

Konsekvenssystemet är nyckeln

Det är precis här – i konsekvenssystemet som det flesta av våra utbildningssatsningar försvinner. Det är här som vi kommer fram till att utbildningar inte ”fungerar”.  Ser vi konsekvenssystemet och bygger in det i våra lösningar kan vi säkerställa en fungerande utbildningsinsats – varje gång. 

Bygg in positiva konsekvenser

En konsekvens kan vara både positiv och negativ. Om vi till exempel gör som vi alltid har gjort i något avseende vet vi att det går fort, är enkelt, blir rätt och känns stressfritt. Därför blir det positivt att hålla kvar gamla vanor och beteenden.

För att våga ta oss ur komfortzonen så behöver vi ofta hjälp med motivationen. Vi behöver veta att det finns positiva konsekvenser av att göra på ett annat sätt. Hänger det bara på oss själva så är det ofta mer negativt än positivt att förändras. Det tar tid, kan bli fel, någon kan bli arg o.s.v. Får vi då hjälp av chefer och kollegor som ”hejar på” finns det en större sannolikhet att vi ska fullfölja omställningen och börja använda den nya kunskapen. 

En fungerande utbildning är alltid tre månader lång…

Jag skulle vilja hävda att en bra utbildning alltid fungerar. Men bara om vi har koll på konsekvenssystemet runt deltagarna i vardagen och bara om chefer är medvetna om sin roll som coach i ”efterfasen”. En utbildning bör göras som en helhet och som en process där man till exempel ser en 1-dags utbildning som en resa på kanske två – tre månader där konsekvenssystemet finns med i planeringen och där vi noga övervakar att det finns positiva förstärkare för att förändra och utveckla beteenden. 

Gör vi det fungerar det


Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Visa kommentarer

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden