COACHANDE FRÅGOR ISTÄLLET FÖR SVAR

Tamro beslutade sig för att satsa på det coachande ledarskapet för alla sina chefer och byggde ett utbildningsprogram tillsammans med Advantum Kompetens i tre steg.

Tamro_logga

”Utifrån medarbetarundersökningen såg vi vissa delar vi ville jobba med bland annat feedback och motivation. Vi ville få in mer kraft i organisationen och valde att satsa på det coachande ledarskapet. Att ge ledarna utbildning och träning i ett coachande förhållningssätt bidrar till att motivationen höjs på hela företaget.” säger Anne Leijsö, Personalman på Tamro.

Hur såg upplägget ut och vad var era behov?

Vi valde att bygga ett utbildningsprogram på 1,5+1+1 dag för alla våra chefer med sex grupper. Fördelen med att bygga ett program över tid är att det blir mer levande och kräver jobb och träning på hemmaplan mellan varje steg. Vi gillar metoden – maximera lärandet – som bygger på att själva lärandet börjar redan innan utbildningen och sträcker sig över tid. På så vis blir det en del av verksamheten som lever kvar även efter sista utbildningsdagen. Även fast det var en merkostnad för oss att dela upp dagarna så var det värt det. Möjligheten till reflektion och träning på hemmaplan gör så att utbildningstillfällena stärks och bygger mer på erfarenhetsutbyte och konkreta case.

Vad har ni märkt av för resultat av insatsen?

I senaste medarbetarundersökningen som precis blivit klar har vi märkt en uppgång på ledarskapssidan och jag hör det pratas om insatsen i organisationen. Jag har själv upplevt att medarbetare kommer till mig och konstaterar att chefen inte längre levererar ett svar utan ställer frågor och coachar till egna lösningar. Precis så vi vill ha det!

Vad skulle du ge för tips till andra som står inför en liknande satsning?

Mitt tips till andra som vill satsa på sitt coachande ledarskap i organisationen är att inte glömma bort vikten av att jobba på hemmaplan. Dela gärna upp insatsen i flera steg så att cheferna kan öva och ha riktiga coachingsamtal med feedback mellan de olika stegen. På så vis blir det ett större lärande och erfarenhetsutbyte när deltagarna ses igen.

Vad var det som gjorde att ni valde att arbeta med Advantum Kompetens?

Vi har ett avtal tillsammans och har jobbat med Advantum Kompetens inom många områden under årens lopp. Vi har varit jätte nöjda och ser att deltagarna alltid får med sig mycket tillbaka till verksamheten. Vi har bland annat jobbat med projektledarutbildningar och företagsinterna upplägg samt skickar många på det öppna utbildningsprogrammet. Det finns fördelar med båda uppläggen. På det öppna programmet får man chans till ett annat slags nätverkande och erfarenhetsutbyte från andar verksamheter. När vi göra företagsinterna insatser hos oss blir det anpassat till vår verklighet och utbildaren lär känna oss bättre.

Lena, som genomfört utbildningsprogrammet har praktiskt taget bott hos oss sen i höstas då programmet startade. Hon känner väl till vår verksamhet och har fått otroligt bra feedback på alla utvärderingar. Vi uppskattar Lena för att hon tar alla olika individer på rätt sätt, är behaglig och väldigt kunnig.

Om Tamro

Tamro AB är Sveriges ledande distributör av läkemedel. Tamro är specialister på apotekslogistik. Varje dag levererar vi läkemedel samt hälso- och sjukvårdsprodukter till landets apotek. Vi lagerhåller, distribuerar och utvecklar logistiken. Men vi varken tillverkar eller marknadsför läkemedel.

Tamro har cirka 550 medarbetare i Sverige. Vi försöker hela tiden att utveckla verksamheten och för att lyckas med detta jobbar vi mycket med intern- och extern samverkan.

I Göteborg ligger huvudkontoret och en distributionsanläggning. I Stockholm och Umeå finns också distributionsanläggningar.


Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Visa kommentarer

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden