Strategisk kompetensutveckling

“Användbara verktyg och checklistor”

Jag kommer använda materialet och de nya kunskaperna jag fick på utbildningen i ett strategiskt kompetensförsörjningsprojekt vi ska starta upp. Jag fick flera användbara verktyg och checklistor som kommer underlätta arbetet och säkerställa kvaliteten. Utifrån kursmaterialet kommer jag göra en presentation för mina HR kollegor och därefter göra ett första utkast till projektplan.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden