Ledarskap för team- och arbetsledare

Jag har arbetat som teamledare i lite över ett år.
Syftet för mig var att få konkreta verktyg för att bli en bra teamledare. Jag ville lära mig att förstå bättre varför jag och medlemmarna i vårt team reagerar och fungerar på ett visst sätt i olika givna situationer. Vi fick lära oss lite om mycket och att i princip allt kändes relevant. Många verktyg för den nye ledaren med möjlighet till fördjupning i framtida kurser/områden. En bred introduktionsutbildning till ledarskapet med dess olika utmaningar. En utbildning som ger många användbara verktyg och konkreta tips och förklaringar till hur människor fungerar individuellt och i grupp.

Sharon

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden