Ledarskapsutbildning för teamledare

Vad var ditt syfte med att gå utbildningen?
Att få verktyg i att leda teamet som jag arbetar med. Att kunna vara ännu tydligare i kommunikationen.

Vad tyckte du var särskilt bra med utbildningen?
Fick effektiva verktyg att använda i mitt arbete. Fick också kunskap i hur man på ett mer effektivt sätt strukturerar och planerar långsiktigt.

Vad kommer du framför allt att göra annorlunda som ett resultat efter utbildningen?
Vara tydligare och rakare i kommunikationen.

Hur skulle du beskriva utbildningen för någon som funderar på att gå den?
En bra utbildning som varvar teoriavsnitt med praktiska övningar tillsammans med de övriga deltagarna på utbildningen. Väldigt lärorikt att även diskutera och lyssna på andra.

Varför valde du just Advantum Kompetens?
Vet att de står för kvalitet då jag tidigare gått kurser där och att de dessutom har väldigt kunniga föreläsare. De ger valuta för både tid och pengar!

Övriga tankar:
Kommer att rekommendera andra att delta i kurser hos er.

Profilbild-Marica

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden