Ledarskapsutbildning för teamledare

Vad var ditt syfte med att gå utbildningen?
Att få redskap för att coacha medarbetare i mindre team vid förbättringsarbeten inom företaget. Att bli en bättre moderator.

Vad tyckte du var särskilt bra med utbildningen?
Att det var varvat teori, praktiska övningar och diskussioner. Alla hade mycket bra exempel från arbetslivet och det var en ganska homogen grupp.

Vad kommer du framför allt att göra annorlunda som ett resultat efter utbildningen?
Ha med mig coachtänket och ge mer feedback.

Hur skulle du beskriva utbildningen för någon som funderar på att gå den?
En utbildning som ger redskap för att bli en bättre medarbetare och hur man kan bli bättre på alla former av ledarskap.

Varför valde du just Advantum Kompetens?
Företaget jag arbetar på har avtal med Advantum.

Övriga tankar:
Man behöver inte ha planer på att bli chef eller utpekad teamledare för att gå den. Ledarskap kommer i olika varianter och utbildningen ger en bredare insikt till många problemställningar.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden