Ledarskap för team och arbetsledare

Vad var ditt syfte med att gå utbildningen?
Öka kunskapen inom ledarskap

Vad tyckte du var särskilt bra med utbildningen?
Få deltagare, vilket gav många givande diskussioner

Vad kommer du framför allt att göra annorlunda som ett resultat efter utbildningen?
Prioriteringar och delegering

Hur skulle du beskriva utbildningen för någon som funderar på att gå den?
Grundläggande verktyg för ledarskap

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden