Ledarskap för team och arbetsledare

Vad var ditt syfte med att gå utbildningen?

Svar: Vi gjorde en omorganisering i företaget och vi Teamledare kände att vi gärna ville stärka våra grundkunskaper i att leda utan att vara chef.

Vad tyckte du var särskilt bra med utbildningen?

Svar: Tydligt upplägg och vi var inte för stor grupp så vi hade möjlighet att diskutera öppet i större och mindre grupper.

Vad kommer du framför allt att göra annorlunda som ett resultat efter utbildningen?

Svar: Påminna mig själv och mitt Team att kommunikation och tydlighet i det vi gör är nyckel till framgång. Jobba för en positiv feedbackkultur

Hur skulle du beskriva utbildningen för någon som funderar på att gå den?

Svar: En bra grund för den som är ny inom ledarskap. Tips och verktyg som man direkt kan implementera i det vardagliga arbetet men också hur man ska tänka långsiktigt. Verktyg för att hantera olikheter i ett Team

Varför valde du just Advantum Kompetens?

Svar: Vi sökte på nätet efter en relevant utbildning för våra förväntningar och fann Advantum Kompetens som erbjuder flertal olika ledaskapsutbildningar.

Övriga tankar:

Bra föreläsare och information inför kursstarten.

Jenny_Larsson

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden