SÅ LÄR DU BÄST – KOPPLAT TILL DIN LÄRSTIL

Vi lär alla på olika sätt. Vi har olika ”lärstilar”, dvs. sätt att ta in ny kunskap på. En del lär sig bäst genom att läsa först och lyssna sedan. Andra vill helst inte läsa utan börja med att diskutera. En tredje grupp vill direkt sätta igång att testa och göra. Ju mer du känner till din egen lärstil och vilka andra lärstilar det finns, desto bättre kan du själv planera för ett aktivt och effektivt lärande.

De olika lärstilarna är:

 • Visuellt lärande – lär bäst och i första hand genom att använda synen som kanal
 • Auditivt lärande –  lär bäst och i första hand genom att lyssna och prata
 • Kinestetiskt/taktilt  lärande- lär bäst och i första hand genom att göra och utföra och göra, använder kropp och känslor

Vi kan alla  använda de olika kanalerna för lärande, men vår lärstil avgör vilken av våra kanaler som är den primära. Den som vi för ett effektivt lärande använder först, innan de andra kanalerna tar vid.

VISUELL lärstil

 • Du lär lättare via synen och ser ofta “fotografiska bilder”.
 • Du tycker om tabeller , diagram och struktur
 • Du har snabb inlärningsförmåga och är ofta klart fort
 • Du kan gärna arbeta själv och i längre pass i taget
 • Du sitter helst i ett ljust rum och gärna ostört
 • Du vill gärna sitta vid ett bord i skrivbordshöjd

Tips för effektivt lärande för dig som är visuell

 • Läs igenom så mycket av text och uppgifter som möjligt innan utbildningen
 • För anteckningar och använd dessa för repetition
 • Arbeta med mindmaps som teknik
 • Skapa bilder och referenser av det du lär dig
 • Sätt dig i ett ostört rum och sätt av tid i ett obrutet pass om du  ska repetera
 • Använd penna för att stryka under och göra markeringar
 • Använd gärna färgpennor och färgkoda innehåll

AUDITIV lärstil

 • Du lär bäst genom att lyssna och prata
 • Du påverkas av intonation i språket  och rösten hos den som förmedlar
 • Du jobbar gärna i grupp och vill diskutera
 • Det sociala samspelet i gruppen  är viktigt

Tips för effektivt lärande för dig som är auditiv

 • Diskutera det du lärt med andra
 • Väck frågeställningar och reflektera högt med andra
 • Repetera det du ska lära dig muntligt
 • Läs texter högt för dig själv
 • Berätta gärna för någon annan om det du lärt
 • Rollspel och gruppövningar passar utmärkt för denna lärstil

KINESTETISK/TAKTIL lärstil

 • Du lär via rörelse, inlevelse och känslor
 • Motivation till varför du ska lära nytt är viktigt
 • Relationer i gruppen och med den som lär ut är viktigt
 • Du kan behöva ha längre tid på dig för att lära eftersom du även vill testa i praktiken
 • Du kastar dig hellre direkt in i aktiviteter och övningar än att läsa instruktioner
 • Du kan bli rastlös och vill ta pauser ofta

Tips för effektivt lärande för dig som är auditiv

 • Ta täta pauser och rör på dig
 • Försök att dela upp lärandet  så att du kan prova på praktiskt
 • Lev dig in i situationen och tänk praktiskt på egen tillämpning
 • Reflektion är ett viktigt moment för denna lärstil
 • Variera en dags lärande i klassrum med att både sitta och stå om möjligt
 • Rollspel och gruppövningar är bra aktiviteter för att testa praktiskt