En liten bok om medarbetarskap

Medarbetarskapet och kvaliteten på detsamma i olika organisationer är av naturliga anledningar av yttersta vikt för hur väl dessa organisationer lyckas fullgöra sina uppdrag och nå sina mål. Denna bok tar sin utgångspunkt i den forskning som finns på medarbetare och deras förehavanden. Den ger en kortfattad men ändå tydlig bild av vad som kännetecknar ett bra såväl som ett mindre bra fungerande medarbetarskap, samt under vilka förutsättningar ett väl fungerande medarbetarskap präglat av tillit och psykologisk trygghet tenderar att utvecklas.

Köp boken hos Adlibris

Stefan Söderfjäll är Fil. Dr i psykologi. Under hela forskarutbildningen och åren efter disputationen har hans största intresse legat inom det arbets- och organisationspsykologiska fältet. Främst har han intresserat sig för hur man kan skapa goda förutsättningar för motivation, arbetsprestationer och välbefinnande i arbetslivet. Hans primära fokus har varit att sprida vetenskaplig kunskap inom detta område ut till arbetslivet i syfte att utveckla chefer, medarbetare och arbetsgrupper.

 

Christopher Svensson är legitimerad psykolog och arbetar med arbetspsykologiska och idrottspsykologiska frågeställningar. Hans primära fokus är att bidra till spridningen av vetenskapligt grundad kunskap i dessa ämnesområden genom konsultation, utbildning och författarskap. Därtill har Christopher initierat och lett arbetspsykologiska forskningsprojekt i frågeställningar om ledarskap och motivation.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

    Vill du veta mer om företagsanpassad utbildning?

    Vi erbjuder både våra befintliga utbildningar samt skräddarsydda utbildningar – anpassade utifrån era behov. 

    Boka ett förutsättningslöst möte för att se om ett skräddarsytt upplägg kan vara ett bra alternativ för er.

      Jag vill ha mötet digitalt/fysiskt*