En liten bok om mål

Många upplever att uppsatta mål i arbetet är svåra att begripa, inte följs upp, inte känns relevanta eller meningsfulla, är för många och motsäger varandra eller att de rentav inte existerar överhuvudtaget. Samtidigt visar forskning om mål i arbetslivet att målarbete är ett effektivt sätt att motivera och engagera, främja trivsel, minska stress och påverka prestationer positivt.

Den här boken är en länk mellan forskning och arbetsliv som hjälper läsaren att:

 • förstå vad mål och målsättningsarbete är
 • särskilja olika typer av mål och när de lämpar sig
 • förstå skillnaden mellan individuella och gemensamma mål
 • förstå motivationsmekanismerna bakom effektiva mål
 • undvika olika fallgropar i målarbetet
 • tillämpa ett väl fungerande målarbete

Sammantaget är det – trots det lilla formatet – ett instruktivt och välgrundad material som fungerar bra som en grund för reflektion och, inte minst, ger råd och tips om hur man kan arbeta med mål.

Björn Nilsson, BTJ-häftet

Köp boken hos Adlibris

Stefan Söderfjäll är Fil. Dr i psykologi. Under hela forskarutbildningen och åren efter disputationen har hans största intresse legat inom det arbets- och organisationspsykologiska fältet. Främst har han intresserat sig för hur man kan skapa goda förutsättningar för motivation, arbetsprestationer och välbefinnande i arbetslivet. Hans primära fokus har varit att sprida vetenskaplig kunskap inom detta område ut till arbetslivet i syfte att utveckla chefer, medarbetare och arbetsgrupper.

 

Christopher Svensson är legitimerad psykolog och arbetar med arbetspsykologiska och idrottspsykologiska frågeställningar. Hans primära fokus är att bidra till spridningen av vetenskapligt grundad kunskap i dessa ämnesområden genom konsultation, utbildning och författarskap. Därtill har Christopher initierat och lett arbetspsykologiska forskningsprojekt i frågeställningar om ledarskap och motivation.

 

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

  Vill du veta mer om företagsanpassad utbildning?

  Vi erbjuder både våra befintliga utbildningar samt skräddarsydda utbildningar – anpassade utifrån era behov. 

  Boka ett förutsättningslöst möte för att se om ett skräddarsytt upplägg kan vara ett bra alternativ för er.

   Jag vill ha mötet digitalt/fysiskt*