ATT UTVECKLA KOMPETENS

Kompetensutveckling är något helt annat än kunskapsutveckling. Att gå en utbildning gör vi för att utveckla kompetens. Dock blir det ofta bara ett kunskapssteg och i värsta fall är det mesta snart glömt igen. Genom att tänka till i tydliga processer och arbetssätt har vi utvecklat en metod och ett arbetssätt kring lärande och kompetensutveckling i sig som gör att man kan stärka effekten av en utbildningsinsats och mäta av ett helt annat resultat. Att gå en utbildning tar några dagar – att utveckla kompetens är en process som sträcker sig över tiden.

Definition av kompetens

SIS definition av kompetens är

”Förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter”. Det vill säga, vi har möjlighet att göra något med det vi besitter och skapa någon form av resultat.

Kompetensutveckling – att utveckla beteenden

Det vi med andra ord vill är att utveckla nya beteenden och få saker att ske på ett önskvärt sätt. För att göra detta kan utbildning var en bra lösning för att fylla på kunskap, men när vi börjar prata om beteenden så är det många saker som påverkar. Ibland är det brist på kunskap att vi gör, eller inte gör, som vi gör. Ibland handlar det om vår motivation – vi vill helt enkelt inte, eller vi törs kanske inte prova – även om vi kan . Det kan även ligga utanför personen själv. Att vi inte gör och beter oss på önskvärt sätt kan bero på att det inte går. Processerna är otydliga eller ?omöjliga?, målbilden oklar eller gruppsammansättningen skapar motverkande krafter i sig. För att få full effekt av en utbildningsinsats behöver vi ha hela perspektivet med oss ? både före- under och efter en utbildningsinsats.


Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Visa kommentarer

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden