Att hitta sin motivation och använda den

När man pratar kompetens så brukar jag säga att det börjar med en definition.  Vad menar vi med själva ordet? Kan tyckas självklart men jag har många gånger i organisationer- för att inte säga väldigt många gånger- mött en viss förvirring. Ordet betyder för de flesta en utbildningsinsats med början och slut, medan det för några betyder att man utför något kopplat till sin roll.  Med den förvirringen blir det svårt att jobba med frågan så jag brukar säga att man behöver börja med att skapa sin ”ordlista” för kompetensutveckling så vi alla menar samma sak och kan jobba med frågan på ett strukturerat sätt.

 

För mig är det självklart att kompetens handlar om att göra.  Eller som SIS definition av kompetens lyder ”Vilja och förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och erfarenheter”.  Att kunskaper behöver sättas i praktisk tillämpning för att visa på att det händer något.  Att bara ha kunskap och inte använda den är inte kompetens.  Här blir motivation en viktig del av kompetensbegreppet. Vi kommer förmodligen utföra arbetsuppgifter och må bättre om vi också är motiverade av att göra det.  Vi kan göra saker mot vår vilja eller med låg motivation– men det kostar energi och är inte hållbart i längden.

 

Här tror jag många utvecklingssamtal och medarbetarsamtal skulle kunna utvecklas så vi får med helheten och inte bara pratar kompetensutveckling som landar i utbildningsaktiviteter som lösning på eventuell brist på kompetens.  Det består av så mycket mer.  Vår motivation påverkas i hög grad av den miljö och den samvaro vi har runtomkring oss, de värderingar som finns och i den arbetsmiljö vi är, och här finns en del av nycklarna till en persons prestationsförmåga. Att ha ett synsätt på kompetens där detta täcks in och beskrivningar kring kompetens som sätter fingret på den ”funktionella kompetensen” gör att vi kan ha helt andra samtal, och få fram helt andra lösningar för att höja  nivån på just kompetensen.
Själv har jag just lämnat över VD-stolen till Per Dahl som nu fortsätter att utveckla Advantum Kompetens  och jag går över i en styrelseordföranderoll. Förvisso operativ men jag kommer att jobba ännu mer med det som är min motivation och drivkraft. Att utveckla nya produkter och koncept som kan få individer och organisationer att ta nya kliv och öka sin kompetens. Jag har hittat att min motivation är störst här och använder nu min kunskap för att omsätta den i praktisk handling. Min kompetens inom området kommer bäst till nytta här.


Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Visa kommentarer

En kommentar
“Att hitta sin motivation och använda den

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden