Vi bygger relationer, samarbeten och bjuder på kunskap 

Vad hände i världen år 2002? 

Internationellt markerades året av införandet av euron som fysisk valuta i EU och USA:s fortsatta militära insatser i Afghanistan. I Sverige sändes sista avsnittet av tv-serien Rederiet efter 318 avsnitt, kurdiska kvinnan Fadime Sahindal mördas av sin far, vilket utlöser en debatt om hedersmord i Sverige. Även det stora förändringsarbetet med den svenska Posten inleds. Postkontoren läggs ner eller ombildas till Svensk Kassaservice. Brev- och pakettjänster utlokaliseras till affärer. 

Vad hände på Advantum Kompetens år 2002? 

Efter två års verksamhet som mestadels bestått av säljträningar, men även medarbetarundersökningar och arbete med HR-avdelningar kring kompetensramverk så får vi förfrågningar om att många vill gå våra utbildningar även öppet. Vi såg en möjlighet i att bygga upp ett öppet kursprogram och lanserar sex stycken program. Presentationsteknik, Förhandlingsteknik, Säljteknik, Affärsmannaskap, Strategisk kompetensutveckling och Personlig effektivitet.  

Vi flyttar från vårt första kontor ”Kungens lada” på Norra Djurgården in i ett eget hus på Stockholms Universitets område. En adress som kändes rätt av flera anledningar. Där fick vi vår första ”kursgård” med en kurslokal för 25 personer, foajé, kök med fikamöjligheter och en egen äppelträdgård. Vi såg möjligheter i att få kontakter och  hålla oss a-jour med forskning som fanns ”vägg i vägg”. Vi skapade ett samarbete med dåtida P-linjens studenter kring deras mentorskapsprogram. Där kunde vi tipsa om mentorer (erfarna HR-chefer som vi lärt känna i våra uppdrag) och koppla samman unga blivande HR-chefer i programmet. Vi fick möjlighet att knyta kontakter, vägleda under mentorprogrammet och bjuda på material och kunskap. Ett samarbete som vi värdesatt under många år och även tagit vidare till andra universitet och HR-linjer.  

Bland de första i utbildningsbranschen att bjuda på kunskap via frukostseminarier

Vi startade med frukostseminarier där vi bjöd på kunskap och möjligheten att prova på vår pedagogik i det ”ö-möblerade” kursrummet med rutiga dukar. Frukostseminarier var vid den här tiden vanligt i andra branscher för att nätverka, bjuda in till relationsbyggande och att bjuda på kunskap. I utbildningsbranschen var vi bland de första med att göra detta i större skala och en gång i månaden hade vi frukostträffar kring framför allt det strategiska kompetensarbetet och ganska snart också ett större fokus på att skapa effekt, resultat och mätbarhet.  

Vår bok ”33 tips för utbildningsansvariga” som vi gav som give-away i våra kundmöten fick ett varmt mottagande när de såg våra mallar och systematik för att förenkla och förtydliga en del moment i att planera och skapa effekt av utbildningsinsatser. Många HR-avdelningar köpte in boken.

Vad kan vi se tillbaka på från denna tid som vi bär med oss idag? 

Vi har idag ett stort öppet kursprogram som växt till över 25 olika program i Stockholm, Göteborg och Malmö. Just nu testar vi även Umeå och några orter till för att se att vi når nya marknader.  

Vill du veta mer?  

Vill du få tillgång till våra checklistor, mallar och material för HR? Våra mallar och checklistor kan du som avtalskund få tillgång till i vår kundportal.  Låt oss ta ett kort möte så berättar vi mer. Fyll i kontaktformuläret eller skicka ett mail till info@advantumkompetens.se.