Verksamheten rullar igång

Vad hände i världen år 2001?

År 2001 uppstod de så kallade Göteborgskravallerna under EU-toppmötet i Göteborg. För första gången besöker en sittande president Sverige (George W. Bush), iPoden lanseras, 11 september-attackerna (9/11) chockade världen, Wikipedia lanserades och Nobelpriset firade hundra år. Ett av årets nyord var stafettläkare.

Vad hände på Advantum Kompetens år 2001?

Vi som var delägare hade stark förankring och koppling till sälj- och marknadssidan, så i tillägg till det pedagogiska intresset blev det självklart att utveckla de första koncepten med fokus på träning av säljare och säljkårer. Det var där vi hade vår grund. Vi tog pedagogiken och metoderna vidare in i konkreta koncept där bland annat Presentationsteknik och Förhandlingsteknik var storsäljare. Vi skapade grunden till konceptet Praktisk pedagogik, 2dgr som är en av våra storsäljare än i dag. Där förmedlade vi de lösningar som vi själva såg gav effekt och resultat i det pedagogiska angreppssättet. Ett uppskattat program för internlärare och specialister att förmedla kunskap vidare.

Blandade lärresor innan det blev ett stort begrepp hos många

Vi spanade efter tekniska lösningar som kunde kombinera klassrummet. Mycket var ju i fokus kring IT-utveckling vid den här tidpunkten och e-kurser hade fått en nytändning i IT-eran. Vi hittade en e-kurs med ett casebaserat upplägg för säljare som vi blev intresserade av. Moneymaker hette den och sett med dagens glasögon så var den ganska basal. Men den hade ändå en finess med röster, olika vägval och var ett slags säljspel för träning av att ta saker från lead till affär.

Vi såg en möjlighet att använda både e-kursen och klassrumsträning. Vi byggde samman och skapade blandade lärresor innan det blev ett stort begrepp hos många. Men framför allt fascinerade strukturen och det casebaserade upplägget i e-kursen oss till att se vad som skulle hända om vi gjorde det caset live i klassrum istället. Konceptet Advantum Express föddes. Där arbetade vi fram en stark casemetodik i tre steg så att säljkårer som arbetade B2B kunde träna på ”riktiga” kunder (skådespelare) och med egna argument och förutsättningar i två dagar. Det gav en ännu större effekt än det vi hade upplevt med att blanda e-kurs och klassrumsträningar av mer traditionellt slag. Att gå in i en värld där man mötte sin kund och fick stark feedback och självinsikt gav en oerhört stark förflyttning i säljkårer på bara två dagar.

Vad kan vi se tillbaka på från denna tid som vi bär med oss idag?

Vi lärde oss styrkan i att blanda e-kurser med klassrumsträning och har idag en bred verktygslåda av blandade metoder som vi byggt på med sen dess (även ett systerbolag som producerar e-kurser och gör film, Kompetens Express). Vi skapade ett casebaserat upplägg med en stark struktur som finns med oss än idag. Där vi med feedbackscheman, uppgifter och rollspelande karaktärer som motparter skapar stark självinsikt på kort tid.  Vi har metoden primärt i företagsinterna upplägg men på vårt öppna program Diplomerad Kompetensutvecklare så är sista diplomeringsdagen uppbyggd med den här casebaserade strukturen.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om våra blandade lärresor och våra olika metoder i klassrum och digitalt? Eller hur vi kan stärka lärandet med casebaserade upplägg för intensivträning för olika målgrupper? Då tar vi gärna ett kort möte och berättar mer. Fyll i kontaktformuläret eller skicka ett mail till info@advantumkompetens.se.