ÅRETS HR-BOK – NY CHEF

Det blev en ledarskapsbok för nya chefer – Ny chef skriven av Eva Norrman Brandt – som blev vald till Årets HR-bok. Utmärkelsen Årets HR-bok delas ut av Personal & Ledarskap och Sveriges HR-förening varje år.

Bok-Ny-chef

Juryns motivering:
”Det finns många böcker om ledarskap men inte så många som riktar sig till nya ledare. Att bli chef idag innebär idag ett stort ansvar och åtagande. Boken vänder sig till den som är ny som chef och tar på ett förtjänstfullt sätt upp viktiga områden som en just tillträdd chef bör lära om och reflektera kring för att på ett professionellt sätt hantera sin nya roll.” Juryn består av yrkesverksamma specialister inom HR.

Boken Ny Chef ger praktisk och mental beredskap för nya chefer och ledare. Boken är indelad i fyra block: Ledarrollen, Grupputveckling, Kommunikation och Balans.

Den behandlar det viktigaste som en nybliven eller tillträdande chef eller ledare behöver känna till och lära sig. Teori varvas med inspirerande exempel från verkligheten. Boken innehåller också intervjuer med chefer, rekryterare och HR-proffs som berättar om hur de upplever dagens krav på ledare och vilka ledarskapsmetoder som de anser vara de bästa. Här kan du beställa boken Ny chef!

Som komplement till boken Ny chef är det viktigt att få möjlighet att träffa andra i samma situation och få träning i den nya rollen och dess utmaningar. Under utbildningen Ny som chef övar vi aktivt på bland annat att delegera, ge feedback, coaching, prioriteringar, målstyrning, svåra samtal och utvecklingssamtal.


Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Visa kommentarer

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden