ALECTA VALDE ATT JOBBA SMARTARE

Alecta Kundadministration beslutade sig för att ta fram utbildningsprogrammet ”Jobba smartare” med fokus på coaching tillsammans med Advantum Kompetens.

Victoria Frelin, verksamhetsutvecklare på kundadministrationen och medlem i kundadministrationens ledningsgrupp berättar mer om upplägget och dess resultat.

Hur såg upplägget ut och vad var era behov?

Vi vill med hjälp av utbildning i personlig effektivitet och personlig coaching uppnå ett effektivare arbetssätt och minska den upplevda stressen samt öka arbetsglädjen hos våra medarbetare. Vi valde ut 13 medarbetare till uppdraget att bli coacher i ”jobba smartare”. Dessa medarbetare har genomgått ett utbildningsprogram i flera steg med inslag av egen coaching för att ge dem bra förutsättningar att hjälpa andra och coacha dem till en bättre arbetssituation. Programmet började med en dags utbildning inom personlig effektivitet (som vi döpte om till Jobba smartare) följt av personlig coaching av Advantum Kompetens utbildare.

En månad efter att själva blivit coachade fick de utvalda coacherna två dagars utbildning i coachande förhållningssätt.

Syftet med att ta fram programmet ”Jobba smartare” och coachingen är att utveckla och ge stöd i handläggarrollen, modernisera arbetssättet och skapa tid över till reflektion och annat som ökar kundvärdet. Coachernas uppdrag är att coacha sina kollegor till ett smartare arbetssätt och förmedla de bästa tipsen emellan medarbetarna, lära av varandra allt för att sänka den upplevda stressen i vardagen.

Vad har ni gjort efter utbildningsinsatsen genomförts?

Vi började med att genomföra kunskapspass eller övningar på gruppmötena, ge tips och tankar på olika ämnen från utbildningen. Vi delade upp medarbetare och chefer, 105 personer totalt mellan de 13 coacherna och alla medarbetare fick själva välja en tid för ett första coaching möte med ett bokat uppföljningsmöte innan sommaren.

Vilka resultat har ni sett så här långt?

Projektet har gått jättebra så här långt och vi arbetar enligt plan och allt flyter på bra. Vi har ett mycket givande samarbete i coachgruppen där vi kan ventilera frågor som rör coachingen samt planera övergripande aktiviteter och kunskapspass. Vi märker också att det känns mer accepterat än innan att prata om vilket arbetssätt som är mest effektivt och lyfta fram goda exempel på medarbetare som redan har ett väl fungerande arbetssätt. Nu vill vi verkligen lära av varandra. Vi ser tydligt att alla coacher har utvecklats i sina roller.

Målet är att sänka den upplevda stressen och hitta smartare sätt att arbeta, skapa utrymme för reflektion i vardagen. Vi kommer att följa upp genom medarbetarundersökningen 2014 . Vi kommer även att intervjua gruppcheferna under hösten för att se att vi är på rätt väg och se ifall de upplever en minskad stress, ökad arbetsglädje och en högre effektivitet i grupperna. Advantum Kompetens kommer även att göra en kompetens uppföljning med coacherna där vi vill se en märkbar upplevd kompetens förflyttning.

Hur var det att arbeta med Advantum Kompetens?

Vi är jättenöjda med både upplägget och innehållet och genomförande. Utbildaren Patrik fungerade utmärkt som ansvarig konsult. Även införsäljningsprocessen var bra och det fanns en lyhördhet från Advantum Kompetens för hur vi ville forma utbildningen.


Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Visa kommentarer

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden