8 TIPS FÖR ATT HÖJA EFFEKTEN I NÄSTA UTVECKLINGSSAMTAL

1. Synsättet på samtalen – det börjar redan där
Hur ser du på samtalet? Ska de leda till utveckling under hela året och finns en tydlig koppling till verksamhetsutvecklingen? Rätt använt och med en tydlig struktur så ska samtalet kännas som en del av verksamheten – inte ett nödvändigt ont som ska avverkas.

2. När på året är samtalen bäst att göras?
Svaret på frågan kopplar till synsättet på samtalet. Ska samtalen innehålla tydliga mål som kopplar verksamhetens mål och är nedbrutna på individnivå? Ska de bidra till att medarbetarna arbetar målstyrt mot att nå verksamhetens övergripande mål? I så fall bör samtalen göras så nära verksamhetsplanens fastställande som möjligt för att snabbt förtydliga vilka mål som gäller det kommande året.

3. Själva mallen – vägleder i samtalet
Gå igenom mallar och checklistor och se till att de känns enkla och användbara. En mall bör innehålla såväl prestationsmål som utvecklingsmål och diskussionsfrågor utifrån ”må-bra-faktorer” och arbetsmiljö så att samtalet håller en bra struktur och flyter på naturligt.

4. Det hänger på förberedelserna
Ju mer väl förberedd du är – som både chef och medarbetare – desto bättre samtal. Har endera parten inte förberett sig väl så boka hellre en ny tid än att ta ett oförberett samtal.

5. Avsätt tid
Ett samtal bör få ta sin tid och att ni hinner ”landa” i frågeställningarna. Sätt av två timmar och säkerställ att inte något nytt möte ligger i direkt anslutning till utvecklingssamtalet.

6. Dokumentera
Gör en löpande dokumentation av samtalet och för ned tydliga beslutspunkter. De aktiviteter som ni kommer överens om tidssätts och läggs in för uppföljning. Gör tydligt vem som kommer göra vad.

7. Var här och nu och lyssna
Sätt tydliga spelregler i början av samtalet och var här och nu. Sitt ostört och säkerställ att ni båda har samma målbild med själva samtalet. Lyssna aktivt – genom att vilja förstå och ställ öppna frågor för att få hela bilden.

8. Boka ett uppföljningssamtal
Oavsett om processen i organisationen gör tydligt att uppföljningssamtal ska göras så tänk själv igenom hur du vill följa upp och vid vilka tillfällen. Ett bra samtal med bra innehåll bör följas upp ofta och finnas som en del av verksamhetens utveckling.

Vill du lära dig mer om utvecklingssamtal, klicka här.


Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Visa kommentarer

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden