6 TIPS FÖR ATT LYCKAS MED KOMPETENSINVENTERINGEN

Att kontinuerligt utveckla kompetens är en överlevnadsfaktor i alla organisationer. Att få kompetensutvecklingen att gå i samklang med verksamhetens behov är ännu viktigare i dagens föränderliga och konkurrensutsatta värld. För att veta vilken kompetens som ska utvecklas och som kommer behövas framöver kan det krävas en kompetensinventering.

Här har vi samlat våra 6 bästa tips för att lyckas med en kompetensinventering!

 1. Se det inte som en inventering
  En kartläggning av kompetens har bättre förutsättningar att ge något om synsättet är att styra om sitt arbete med kompetensfrågor och börja jobba med en tylig process i fokus. Gör man en inventering och har det som synsätt är det snart dags igen. Med ett annat fokus skapar du ett ramverk som blir bestående och istället matchar personerna mot.
 2. Att utgå från det vi har eller det vi behöver?
  Att fråga vilken kompetens som finns leder ofta till att man fastnar i att inventera faktiska meriter, inte att säkerställa att kompetensen finns i organisationen. Det som är utgångspunkten är att utgå från verksamhetens behov och skapa en ram som anger vilken kompetens som bör finnas. Sen gäller det att fråga efter om den finns och utifrån det bedöma gap.
 3. Gör jobbet ordentligt innan du sätter igång
  Ju tydligare förarbete desto bättre kommer resultatet att kunna bli och tas emot av organisationen. Lägg tid och kraft på att förankra och jobba fram ett synsätt som sedan implementeras i utvecklingssamtalen.
 4. Hitta ett skalsystem som gör det lätt att hitta sin nivå
  För att kunna inventera kompetens- om vi med det menar den relativa förmågan att utföra en uppgift behövs någon typ av skalsystem. Det räcker oftast inte med att svara ja eller nej. Vi har olika grader av förmåga och kompetens. En fyr eller femgradig skala är lämplig att utgå från och att den har lagom stort spann i beskrivningarna så den täcker in peroners kompetens på ett bra sätt.
 5. Arbeta tidigt med förankring
  Man kan inte nog betona vikten av förankring i kompetensarbetet. Börjar vi skapa ramar för vilken kompetens vi bör ha och arbeta med tydliga krav och skalsystem kan det komma väldigt nära individen och kännas svårt att förhålla sig till i början. Ju öppnare dialog och tydligare förankringsarbete, desto bättre blir resultatet av diskussioner och siffror.
 6. Ha tålamod
  Rom byggdes inte på en dag. Det behöver inte vara så komplext att skapa ett ramverk men det kräver eftertanke och att känna in organisationens behov så man bara gör det som krävs på ett bra sätt. ”Vad ska vi ha det till?” är en bra kollfråga att ställa sig själv mellan varven. Allt går att mäta och inventera men det är bra att börja med det som är relevant och behövs. Ha tålamod med processen och att det tar både ett och två år att få ett helt nytt synsätt att arbeta att landa. Det tar lite tid- men det ger oändligt mycket tillbaka.


Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Visa kommentarer

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden