1 dag

Utvecklings- medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal, utvecklingssamtal, målsamtal - kärt barn har många namn. Med rätt innehåll, tydlighet och en god samtalsmetodik blir utvecklingssamtalet både motiverande och resultatskapande.

Praktisk nytta
(5.0 av 5.0)
Vad säger våra deltagare? 2 deltagare berättar

Utbildningens innehåll

 • Utvecklingssamtalen, ett verktyg i ledarskapet
 • Mål och målstyrning inom flera områden
 • Innehåll och struktur i samtalen
 • Mallar och processer kring samtalen
 • Kopplingar till lön och belöning
 • Kommunikationens olika verktyg
 • Motivationsfaktorer
 • Konsten att utvärdera prestation och kompetens
 • Samtalsmetodik i praktisk tillämpning
 • Att ge tydlig återkoppling och konstruktiv kritik
 • Försvarsreaktioner
 • Vikten av uppföljning
 • Kompetensutveckling och utvecklingsmål
 • Positiva samtal med öppen dialog
 • Ömsesidig feedback

Utbildningen sätter fokus på samtalets struktur och de olika delarna som rent tekniskt behöver finnas med. Samtalsmallar i olika form finns med som del av utbildningens kursmaterial och ger underlag för diskussion om olika alternativa vägval i samtalen.

Är förberedelserna gjorda och en tydlig struktur för samtalet finns är grunden för ett bra samtal lagd. Därtill krävs en tydlig kommunikation och en förmåga hos den som leder samtalet att lyssna aktivt och ställa de rätta frågorna så att samtalet inte omvandlas till förhör. Det är medarbetarens samtal och det gäller att få medarbetaren att känna motivation och tillit i samtalet.

Vi använder oss av filmsekvenser för att analysera ett antal samtalssituationer och jobbar i grupp med övningar som berör mer eller mindre svåra situationer som kan komma upp i samtalen.

* Utvecklingssamtal finns även som webbaserad utbildning där du kan träna utvecklingssamtal och samtalsmetodik på datorn – istället för på dina medarbetare.

Fika, lunch, kursmaterial samt en timmes fri support efter genomförd utbildning ingår.

Utbildningens mål

Att få en tydlig verktygslåda för att genomföra utvecklande och motiverande samtal.

Målgrupp

Chefer som har behov av att bygga på och utveckla sin förmåga genomföra positiva utvecklingssamtal.

Förkunskaper

Grundläggande ledarskapsutbildning är en fördel.

 • En förberedande uppgift som du gör innan utbildningen
 • En pedagogisk mindmap som ger en helhetsbild över utbildningen
 • Övningar som ger praktisk tillämpning och reflektion
 • Övernattning på kursgård
 • Planera för att några timmar behövs för att göra en uppgift
 • Vi använder videokamera och filmar en eller flera situationer som du själv får titta på hemma

Vad säger våra deltagare?

"Haft stor nytta av checklistan"

"Jag hade stor nytta av utbildningen när jag genomförde våra egna utvecklingssamtal. Läste igenom kurshäftet innan samtalen och hade med mig checklistan från materialet. Dessutom berättade kursledaren om "apan på axeln" som har hjälpt mig mycket."

Kristina Marcellano - HSB Stockholm

"Konkreta verktyg att arbeta med"

"Bra med utbildningen var att det var learning by doing, hela tiden blandades undervisning med praktiska exempel där vi själva fick träna oss i att hålla samtal. Som ett resultat av utbildningen kan vi börja arbeta fram mallar som vi sedan kan bygga på och ta in KTH:s värdeord, gruppens värdeord etc. Kursledaren var mycket kompetent och pedagogisk. Hon fick gruppen att känna sig trygg så alla vågade kasta sig in i rollövningarna."

Lina Werner - KTH

Visar 2 av 38 kundberättelser

Denna utbildning är lämpliga att bygga på eller kombinera med:

Tillbaka till toppen

Priset inkluderar

Kurshäfte och material

Personlig handlingsplan- Maximera lärandet

Lärstilstest

Lärkarta®

Lunch - kaffe - godis - frukt

En timmes fri support kopplat till utbildningen inom sex månader