2 dagar

Kommunikativt ledarskap och effektiva team

Gör dig och din grupp effektivare tillsammans! Med ett kommunikativt och tydligt ledarskap får du andra att prestera och må bättre.

Praktisk nytta
(5.0 av 5.0)
Vad säger våra deltagare? 3 deltagare berättar

Utbildningens innehåll

 • Ledarrollen och vårt uppdrag – kommunikation
 • En grupps utveckling och effektivitet
 • Fyra olika faser och fyra olika fokus i ledarrollen
 • Kommunikation och uttryckssätt
 • Personlighetsmönster som påverkar vårt sätt att kommunicera
 • DISC - Personlighetsanalys för kommunikationsstilar
 • Dialogen – ett sätt att förhålla sig i kommunikationssituationer
 • Konsten att vara tydlig och få fram sin egen mening
 • Förmågan att se och agera på signaler
 • Tydlig feedback och återkoppling
 • Frågor och frågemetodik- påverkan och informationsinsamling
 • Sinnestillstånd påverkar vår kommunikation
 • Tydlig feedback och återkoppling
 • Samtalsträning i olika situationer med tydliga mål

Om utbildningen kommunikativt ledarskap

Vi samtalar dagligen i hundratals olika situationer. Genom att bättre förstå kommunikation och mänsklig samvaro och hur olika stilar och personligheter samverkar i dialogen kan du genom ökad lyhördhet bli såväl bättre på att föra ut dina budskap och uppfattas klarare och tydligare.

Med aktiv träning får du upp förmågan att bli tydligare och mer fokuserad i dialogen. Personlighetsanalys för kommunikationsstilar med hjälp av DISC görs innan utbildningen för att du ska kunna arbeta med din egen profil och förstå dina egna mönster i kommunikationen.

Vi utgår från Susan Wheelans modell för effektiva team och kopplar det kommunikativa ledarskapet till de olika faserna i en grupps utveckling och effektivitet.

Vi bygger insikter och tekniker runt hur vi möter olika personlighetstyper, tolkar eget och andras kroppsspråk, blir medveten om vår sociala kompetens styrkor och utmaningar. Detta mynnar ut i en verktygslåda som kan användas för medarbetarnas och eget växande.

Övningarna under utbildningen görs i mindre grupper och fokuserar på kommunikation, tydliga budskap, signaler och feedback.  Inga direkta förkunskaper krävs men utbildningen är riktad till personer i någon form av chefs- eller ledarroll.

Fika, lunch, kursmaterial samt en timmes fri support efter genomförd utbildning ingår.

Utbildningens mål

Att få kunskaper och konkreta verktyg för att leda grupper mot högre grad av effektivitet utifrån det egna sättet att agera och kommunicera.

Målgrupp

Alla chefer och ledare som känner behov av utveckling och självinsikt när det gäller den egna kommunikativa förmågan för att stärka sitt ledarskap.

Förkunskaper

Inga direkta förkunskaper krävs men utbildningen är riktad till personer i någon form av chefs- eller ledarroll.

 • En förberedande uppgift som du gör innan utbildningen
 • En pedagogisk mindmap som ger en helhetsbild över utbildningen
 • Övningar som ger praktisk tillämpning och reflektion
 • Övernattning på kursgård
 • Planera för att några timmar behövs för att göra en uppgift
 • Vi använder videokamera och filmar en eller flera situationer som du själv får titta på hemma

Vad säger våra deltagare?

"En utbildning som alla behöver"

"Jag valde att gå denna utbildning för att få verktyg som kan stärka min roll som ledare. Få min grupp att arbeta effektivt samt känna sig delaktiga. Det som var särskilt bra med kursen var att man fick många tankeställare och aha- upplevelser. Vilken effekt man får av att kommunicera ”rätt” med sina anställda. Vilken frågemetodik man bör använda samt vilka personlighetstyper som finns och bör beaktas. Detta är en utbildning som alla behöver, kommunikation är svårt och kan tolkas på olika sätt. Ledare som vill få verktyg att leda grupper skulle ha god nytta av denna. Bra utbildare som vet vad de pratar om. Bra erfarenhetsutbyte med andra deltagare. Jag valde just Advantum Kompetens för att jag tidigare har gått flera utbildningar hos dom och man får med sig enormt mycket kunskap. Allt är professionellt och väl strukturerat. Kommer förmodligen gå andra utbildningar som ges vid ett senare tillfälle."

Matilda Åkerlund - Kundtjänstansvarig,Ryds Bilglas AB

"Rekommenderar den varmt"

"Jag ville få en första förståelse för chefsrollen. Informationen man fick inför kursen var mycket bra. Att man skulle sätta mål för kursen och skapa en förståelse för sin inlärningsstil såg till att jag fick ut så mycket som möjligt av kursen. Områdena som berörs i utbildningen ger en bra helhetssyn på de viktigaste sakerna man behöver kunna som chef. Jag känner mig tryggare i min chefsroll. Mycket bra utbildning både i detalj och i helhet!"

Annette Johansson - Ecophon AB

"Utrymme för diskussioner"

"Allt var bra, bra bredd, tips och verktyg. Det gavs utrymme för mycket bra diskussioner och det var en bra sammansatt grupp. Känner att jag fick med mig många bra saker. Utbildningen uppfyllde mina önskemål"

Berit Nilsson, Koordinator/Strategisk Inköpare, Region Skåne

Visar 3 av 38 kundberättelser

Denna utbildning är lämpliga att bygga på eller kombinera med:

Tillbaka till toppen

Priset inkluderar

Kurshäfte och material

Personlig handlingsplan- Maximera lärandet

Lärstilstest

Lärkarta®

Lunch - kaffe - godis - frukt

En timmes fri support kopplat till utbildningen inom sex månader