2 dagar

Kommunikation och samtalsmetodik

Att nå fram till olika typer av personer och att anpassa sitt sätt att agera och kommunicera är en konst. Social kompetens är inget annat än en hög förmåga att kommunicera.

Praktisk nytta
(5.0 av 5.0)
Vad säger våra deltagare? 2 deltagare berättar

Utbildningens innehåll

 • Kommunikation och uttryckssätt
 • Kroppsspråk och icke-verbal kommunikation
 • Personlighetsmönster och olika fokus i dialogen
 • Konsten att vara tydlig och få fram sin egen mening
 • Feedback och återkoppling
 • Konsten att lyssna in vad andra egentligen säger
 • Olika kraftfält i dialogen
 • Sinnestillstånd påverkar vår kommunikation
 • Att kunna påverka andras beteenden
 • Feedback och återkoppling
 • Att ta emot kritik
 • Social kompetens och socialt samspel
 • Att styra och leda samtal mot målet
 • Att hantera flera olika samtal och viljor i dialogen
 • Samtalsträning och rollspel med personlig feedback
 • Personlighetsanalys för kommunikationsstilar - DISC

Före utbildningen görs en personlighetsanalys för kommunikationsstilar DISC, som vi kommer att analysera och använda oss av under dagarna.

Under utbildningen får du en genomlysning av kommunikation och tekniker för att samtala i olika situationer med andra. Du stärker din egen förmåga genom både övningar och feedback samt bygger på din egen självinsikt via testet som görs.

Det handlar om det som vi brukar kalla för social kompetens där en viktig del är att förstå sig själv och andra och att kunna anpassa sitt sätt att kommunicera. Tydliga budskap, kroppsspråk, frågor och lyssnande liksom feedback och återkoppling är del av träningsmomenten. Vi tittar även på hur försvarsmekanismer kan störa kommunikationen och hur vi kan agera för att komma förbi dessa.

Fika, lunch, kursmaterial samt en timmes fri support efter genomförd utbildning ingår.

Utbildningens mål

Att få kunskaper och konkreta verktyg för att stärka sin egen kommunikationsprofil i olika samtalssituationer.

Målgrupp

Alla som känner behov av att öka sin egen sociala kompetens och kommunikativa förmåga.

Förkunskaper

Inga direkta förkunskaper krävs.

 • En förberedande uppgift som du gör innan utbildningen
 • En pedagogisk mindmap som ger en helhetsbild över utbildningen
 • Övningar som ger praktisk tillämpning och reflektion
 • Övernattning på kursgård
 • Planera för att några timmar behövs för att göra en uppgift
 • Vi använder videokamera och filmar en eller flera situationer som du själv får titta på hemma

Vad säger våra deltagare?

"Ökad självkännedom"

"Jag fick ökad självkännedom och användbara tips och metoder. Efter utbildningen kommer jag anpassa min kommunikationsstil i olika situationer och till olika personligheter."

Annelie Mannertorn - EU samordnare på Näringsdepartementet

"Förståelse för kommunikationsstilar"

"En utbildning i att få förståelse för olika kommunikationsstilar och sätt att hantera dessa i möten, såväl öga mot öga som i grupp. Särskilt bra var reflektionerna under dagarna då vi skrev ner i lärpunkter att ta hem."

Ingela Arvidsson, Advanced Project Manager på Ericsson

Visar 2 av 38 kundberättelser

Denna utbildning är lämpliga att bygga på eller kombinera med:

Tillbaka till toppen

Priset inkluderar

Kurshäfte och material

Personlig handlingsplan- Maximera lärandet

Lärstilstest

Lärkarta®

Lunch - kaffe - godis - frukt

En timmes fri support kopplat till utbildningen inom sex månader