Svåra samtal, ½ - 1 dag

Kommunikation och samtal är en stor del av alla chefers vardag. I vissa samtal är strukturen viktig som komplement till den aktiva dialogen. Vi diskuterar utifrån olika typer av samtalssituationer man som chef behöver kunna hantera.

Vi börjar med att sätta fingret på vad som kan vara svårt i samtalen, för vem och varför man upplever det som svårt. Är vi medvetna om våra egna tankemönster som kan lägga hinder i vägen är mycket vunnet.

Nästa steg är att sätta en tydlig struktur för olika typer av svåra samtal som kan göra att det blir lättare att föra diskussion och aktiv dialog utan att riskera att tappa den röda tråden eller målet med samtalet.

Vi tittar på  ett antal tydliga strukturer som gör att samtalen bara därigenom får en annan kraft. Vi konstatera även att frågemetodik, konsten att lyssna, feedback, struktur och retorik samt coaching och feedback är viktiga ingredienser som behöver med.

Seminarieutbildningens innehåll:

Seminarieutbildningens mål: Att få kunskaper och insikter kring effektiv samtalsmetodik i svåra samtalssituationer

Målgrupp: Alla chefer som har ett formellt arbetsledaransvar.

För offert: Kontakta oss på info@advantumkompetens.se