Pedagogik: Utvecklingstrappan

Våra utbildningar är uppbyggda i moduler som går att bygga samman till långa utvecklingsprogram. Du kan också välja att gå ett steg i taget och utvecklas i den takt du behöver. Med hjälp av vår Ledaranalys™ får du vägledning om vilken utbildning som passar dig och hur du kan fortsätta din kompetensutveckling över tid. Du kan även höra av dig till någon av våra utbildningsrådgivare som sätter ihop din egen utvecklingstrappa tillsammans med dig.

Visa hela innehållet

Pedagogik

Att lära ut är en sak – att lära in en helt annan. Våra utbildningar kopplade till pedagogik ger förståelse för både hur inlärning går till och konkreta verktyg och metoder för att överföra kunskap och att leda skapande processer.

Pedagogik handlar om att utgå från de som du möter, förstå var deras behov finns och använda olika metoder för att leda dem mot ett gemensamt uppsatt mål. Med andra ord, ett pedagogisk synsätt är något alla arbetsplatser har nytta av, varje dag.

Utbildningarna riktar sig till dig som arbetar som specialist eller internlärare, chef och ledare som vill få en bättre förståelse för hur praktisk pedagogik kan vara ett starkt verktyg i vardagen.  Du får verktyg för att utveckla effektivare möten, få större gehör för ideer eller få andra att skapa och driva resultat.

Efter en utbildning hos oss får du ett brett perspektiv på metoder och arbetssätt som skapar konkreta resultat på arbetsplatsen. Du jobbar praktiskt och verklighetsnära med anknytning till din egen vardag. Våra utbildare har lång erfarenhet i ledande roller och vår pedagogik bygger på mycket egen aktivitet och reflektion tillsammans i gruppen.

Att verkligen förmedla kunskap så den kan tas in av någon annan kräver planering, rätt metodval och förståelse för olika lärstilar. Våra utbildare har lång erfarenhet i ledande roller och vår pedagogikutbildning bygger på mycket egen aktivitet och reflektion tillsammans i gruppen.

Rollen som facilitator handlar om att vara den som står vid sidan av gruppens process och möjliggör att resultat nås eller knutar löses upp så att målet nås. En utbildning i Facilitering ger dig konkreta verktyg och kunskaper i hur man på bästa sätt leder en grupp i mötesform på ett effektivt sätt framåt. Teknikerna kan användas i såväl större som mindre sammanhang och du lär dig att analysera en situation och lyssna på det som egentligen händer i gruppen.

En grupp ska gemensamt få fram en idé, en produkt ett resultat eller en tanke. För det krävs både struktur och kreativitet. Utbildningen Att leda workshops ger dig konkreta kunskaper och en praktisk verktygslåda för att leda kreativa processer och möten.

Öppen eller företagsanpassad pedagogikutbildning?

Du kan välja mellan att gå en öppen pedagogikutbildning med deltagare från olika organisationer och företag eller att skapa en egen grupp tillsammans med dina kollegor på din arbetsplats – en skräddarsydd lösning.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden