Medarbetarskap: Utvecklingstrappan

Våra utbildningar är uppbyggda i moduler som går att bygga samman till långa utvecklingsprogram. Du kan också välja att gå ett steg i taget och utvecklas i den takt du behöver. Med hjälp av vår Ledaranalys™ får du vägledning om vilken utbildning som passar dig och hur du kan fortsätta din kompetensutveckling över tid. Du kan även höra av dig till någon av våra utbildningsrådgivare som sätter ihop din egen utvecklingstrappa tillsammans med dig.

Visa hela innehållet

Medarbetarskap

Utvecklas som medarbetare och stärk din ledarroll med en medarbetarskapsutbildning. Bli bättre på att leda både dig själv, gruppen och dit företag

Medarbetarskap och ledarskap är två sidor som kräver samspel. Att utveckla ett mer aktivt medarbetarskap har många dimensioner

Det handlar om att få större kraft och motivation i alla led och att säkerställa att förutsättningar för både utveckling och resultatskapande finns. De flesta har i många år stärkt sina ledare – men hur många har arbetat aktivt med utvecklingsprogram för ett medarbetarskap på samma sätt?

Nu kan du välja mellan att gå en av våra öppna utbildningar inom medarbetarskap med deltagare från olika organisationer och företag eller skapa en egen grupp tillsammans med dina kollegor på din arbetsplats – en skräddarsydd lösning .

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden