Utvecklings- och medarbetarsamtal

Utvecklingssamtal med fokus på utveckling

Ett utvecklingssamtal är medarbetarens samtal och det gäller att få medarbetaren att känna motivation och tillit i samtalet. Det krävs därför en tydlig kommunikation och en förmåga hos den som leder samtalet att lyssna aktivt och ställa de rätta frågorna så att samtalet inte omvandlas till ett förhör.

Grunden för ett bra utvecklingssamtal är förberedelse samt att det finns en tydlig struktur för samtalet. I utbildningen fokuserar vi på samtalets struktur och de olika delarna som rent tekniskt behöver finnas med. Samtalsmallar i olika former finns med som del av utbildningens kursmaterial och ger underlag för diskussion om olika alternativa vägval i samtalen.

Under kursens gång använder vi oss av filmsekvenser för att analysera ett antal samtalssituationer och jobbar i grupp med övningar som berör mer eller mindre svåra situationer som kan komma upp i samtalen.

* Utvecklingssamtal finns även som webbaserad utbildning där du kan träna på att ha utvecklingssamtal och samtalsmetodik på datorn – istället för på dina medarbetare.

Fika, lunch, kursmaterial samt en timmes fri support efter genomförd utbildning ingår.

Inga öppna utbildningstillfällen? Kontakta oss så skräddarsyr vi ett upplägg för just er!

 

Utbildningens innehåll

 • Utvecklingssamtalen, ett verktyg i ledarskapet
 • Mål och målstyrning inom flera områden
 • Innehåll och struktur i samtalen
 • Mallar och processer kring samtalen
 • Kopplingar till lön och belöning
 • Kommunikationens olika verktyg
 • Motivationsfaktorer
 • Konsten att utvärdera prestation och kompetens
 • Samtalsmetodik i praktisk tillämpning
 • Att ge tydlig återkoppling och konstruktiv kritik
 • Försvarsreaktioner
 • Vikten av uppföljning
 • Kompetensutveckling och utvecklingsmål
 • Positiva samtal med öppen dialog
 • Ömsesidig feedback

Utbildningens mål

Att få en tydlig verktygslåda för att genomföra utvecklande och motiverande samtal.

Målgrupp

Chefer som har behov av att bygga på och utveckla sin förmåga genomföra positiva utvecklingssamtal.

Förkunskaper

Grundläggande ledarskapsutbildning är en fördel.

Detta ingår

Lunch och kaffe, frukt, godis. Kursmaterial bestående av Personlig Handlingsplan "Maximera lärandet", Verktygslåda med checklistor och dokumentation samt reflektionspunkter att jobba vidare med på hemmaplan. På vissa utbildningar ingår även Lärkarta®, en specifik Mindmap för att stärka lärandet.

Kompetensutveckla fler på en gång?

Vi skräddarsyr lösningar och anpassar utbildningar så att de passar era behov och förutsättningar. Kontakta oss på info@advantumkompetens.se så bokar vi in ett förutsättningslöst möte där vi ringar in era behov och målbilder.

Referenser från deltagare

Denna utbildning är lämplig att bygga på med

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

  Vilken utbildning är rätt för dig?

  Gör din Egen LEDARanalys™

  Få personlig rådgivning och förslag på utvecklingstrappa för din roll – helt kostnadsfritt!