UL – Utvecklande ledarskap

Att bli chef är ett uppdrag du får av din chef. Att vara ledare är ett förtroende du får från dina medarbetare. Trygghet och självinsikt i ledarrollen är viktiga ingredienser för att bli en stark ledare, inte bara en formell chef.

UL – Utvecklande ledarskap, är framtagen av Försvarshögskolan. Utgångspunkt för utbildningen är det 360-analysverktyg som utbildningen startar med. Utifrån ett 60-tal frågeställningar ger dina medarbetare feedback på ditt sätt att leda som ger ett eget resultat och underlag som du jobbar vidare med under dagarna.

Modellen och teorigrunden bygger på att vissa ledarbeteenden är mer effektiva än andra och framför allt de beteenden som leder till att andra tar större personligt ansvar och känner självständighet och vilja till lärande och utveckling.

Mycket av arbetet under dagarna sker i små grupper där du på djupet kan reflektera över din egen ledarstil och din egen utvecklingspotential. En ledarskapsutbildning för dig som vill ha en skjuts i din egen utveckling.

Gruppsammansättningen är mellan 6-15 deltagare.

Kursen genomförs vid två tillfällen:

Kursstart 27-28 september med fortsättning 8-9 november

Kursstart 17-18 oktober med fortsättning 30 november – 1 december

E-learning ingår

Från och med 1 augusti 2016 innehåller alla utbildningar i vårt öppna program en e-learning under 6 månader.

UL – Utvecklande ledarskap: utvecklingstrappa

Våra utbildningar är uppbyggda i moduler som går att bygga samman till långa utvecklingsprogram. Du kan också välja att gå ett steg i taget och utvecklas i den takt du behöver. Med hjälp av vår Ledaranalys™ får du vägledning om vilken utbildning som passar dig och hur du kan fortsätta din kompetensutveckling över tid. Du kan även höra av dig till någon av våra utbildningsrådgivare som sätter ihop din egen utvecklingstrappa tillsammans med dig.

Visa hela innehållet

UL – Utvecklande ledarskap

Att bli chef är ett uppdrag du får av din chef. Att vara ledare är ett förtroende du får från dina medarbetare. Trygghet och självinsikt i ledarrollen är viktiga ingredienser för att bli en stark ledare, inte bara en formell chef.

UL – Utvecklande ledarskap, är framtagen av Försvarshögskolan. Utgångspunkt för utbildningen är det 360-analysverktyg som utbildningen startar med. Utifrån ett 60-tal frågeställningar ger dina medarbetare feedback på ditt sätt att leda som ger ett eget resultat och underlag som du jobbar vidare med under dagarna.

Modellen och teorigrunden bygger på att vissa ledarbeteenden är mer effektiva än andra och framför allt de beteenden som leder till att andra tar större personligt ansvar och känner självständighet och vilja till lärande och utveckling.

Mycket av arbetet under dagarna sker i små grupper där du på djupet kan reflektera över din egen ledarstil och din egen utvecklingspotential. En ledarskapsutbildning för dig som vill ha en skjuts i din egen utveckling.

Gruppsammansättningen är mellan 6-15 deltagare.

Kursen genomförs vid två tillfällen:

Kursstart 27-28 september med fortsättning 8-9 november

Kursstart 17-18 oktober med fortsättning 30 november – 1 december

E-learning ingår

Från och med 1 augusti 2016 innehåller alla utbildningar i vårt öppna program en e-learning under 6 månader.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden