Ny som chef – Påbyggnad

Det här är en utbildning för dig som gått Ny som chef och jobbat ett tag efter det. Nu har du i vardagen kämpat med många av chefens utmaningar, säkert lyckats lösa en hel del, men även hamnat i situationer där du fastnat. I den här endagsutbildningen lyfter vi ledarskapet en nivå till. Vi jobbar med konkreta utmaningar du stött på sen sist, utbyter erfarenheter och fokuserar på vilka nyckelbeteenden du behöver jobba med framöver.

Inför utbildningen tar vi reda på vilka specifika utmaningar du och övriga deltagare vill fokusera på och så skräddarsyr vi innehållet utifrån de här vardagsutmaningarna. Innan vi går in på att arbeta med utmaningarna repeterar vi Ny som chef. Under dagen fördjupar vi oss även i OBM (organizational behavior management), alltså hur man styr och jobbar med konsekvenser, samt konflikthantering.

För att kunna lägga så mycket tid som möjligt på att jobba med relevanta utmaningar och ta fram konkreta handlingsplaner, får du inför den här dagen ett repetitionsmaterial att gå igenom, som sammanfattar kärnan av Ny som chef. På det här sättet skapar vi förutsättningar för en brant utvecklingskurva i ditt ledarskap – på bara en dag!

Utbildningens innehåll

1) Repetition (fokus utifrån deltagarnas behov)

 • Rollen som chef och ledare
 • Vikten av tydliga mål
 • Delegering och uppföljning
 • Gruppers och individers utveckling
 • Chefens olika samtal
 • Motivationsfaktorer och beteenden
 • Coaching och feedback

2) Arbete med konkreta utmaningar

3) Konsekvensstyrning (OBM)

4) Konflikthantering

Utbildningens mål

Målet med utbildningen ”Ny som chef – påbyggnad” är att stärka dina ledarbaskunskaper och säkerställa att du implementerar din ledarverktygslåda i vardagen.

Målgrupp

För dig som har gått Ny som chef och jobbat som chef/ledare i minst ett halvår efter det.

Förkunskaper

Ny som chef.

Denna utbildning är lämplig att bygga på med:

Ny som chef – Påbyggnad: utvecklingstrappa

Våra utbildningar är uppbyggda i moduler som går att bygga samman till långa utvecklingsprogram. Du kan också välja att gå ett steg i taget och utvecklas i den takt du behöver. Med hjälp av vår Ledaranalys™ får du vägledning om vilken utbildning som passar dig och hur du kan fortsätta din kompetensutveckling över tid. Du kan även höra av dig till någon av våra utbildningsrådgivare som sätter ihop din egen utvecklingstrappa tillsammans med dig.

Visa hela innehållet

Ny som chef – Påbyggnad

Det här är en utbildning för dig som gått Ny som chef och jobbat ett tag efter det. Nu har du i vardagen kämpat med många av chefens utmaningar, säkert lyckats lösa en hel del, men även hamnat i situationer där du fastnat. I den här endagsutbildningen lyfter vi ledarskapet en nivå till. Vi jobbar med konkreta utmaningar du stött på sen sist, utbyter erfarenheter och fokuserar på vilka nyckelbeteenden du behöver jobba med framöver.

Inför utbildningen tar vi reda på vilka specifika utmaningar du och övriga deltagare vill fokusera på och så skräddarsyr vi innehållet utifrån de här vardagsutmaningarna. Innan vi går in på att arbeta med utmaningarna repeterar vi Ny som chef. Under dagen fördjupar vi oss även i OBM (organizational behavior management), alltså hur man styr och jobbar med konsekvenser, samt konflikthantering.

För att kunna lägga så mycket tid som möjligt på att jobba med relevanta utmaningar och ta fram konkreta handlingsplaner, får du inför den här dagen ett repetitionsmaterial att gå igenom, som sammanfattar kärnan av Ny som chef. På det här sättet skapar vi förutsättningar för en brant utvecklingskurva i ditt ledarskap – på bara en dag!

Utbildningens innehåll

1) Repetition (fokus utifrån deltagarnas behov)

 • Rollen som chef och ledare
 • Vikten av tydliga mål
 • Delegering och uppföljning
 • Gruppers och individers utveckling
 • Chefens olika samtal
 • Motivationsfaktorer och beteenden
 • Coaching och feedback

2) Arbete med konkreta utmaningar

3) Konsekvensstyrning (OBM)

4) Konflikthantering

Utbildningens mål

Målet med utbildningen ”Ny som chef – påbyggnad” är att stärka dina ledarbaskunskaper och säkerställa att du implementerar din ledarverktygslåda i vardagen.

Målgrupp

För dig som har gått Ny som chef och jobbat som chef/ledare i minst ett halvår efter det.

Förkunskaper

Ny som chef.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden