Målstyrt ledarskap

En tydlig målbild ger en snabbare väg framåt. Som ledare får du bättre förutsättningar att lyckas i ditt ledarskap om aktiv målstyrning är en del av din verktygslåda.

Under kursens gång tränar vi  praktiskt och casebaserat i två dagar både på att både bryta ned och formulera tydliga mål och målbilder – på grupp och individnivå. Att därtill hitta rätt nivå på hur utmanande målen är, att se att målen samverkar och inte motverkar och att ha tydliga rapport- och uppföljningsvägar är A och O. Stegvis och strukturerat arbetar vi igenom hela kedjan från att sätta mål till att kommunicera, förankra, styra och följa upp dem med en tydlig analys.

Utbildningens innehåll

 • Konsten att målformulera – att skapa kopplingar mellan delmål, övergripande mål och vision
 • Målstyrningsteori
 • Mål på flera nivåer
 • Gruppens och individens mål
 • Att få mål att samverka och inte motverka
 • OBM (Organizational Behavior Management) och psykologin bakom våra beteenden
 • Konsekvensstyrning i praktiken
 • Motivation och motivationsfaktorer
 • Förankring, införsäljning och kommunikation
 • Uppföljning och återkoppling
 • Analys, mätning och korrigering av kursen – att sätta samman delarna

Utbildningens mål

Att få kunskaper och metoder för att arbeta med tydliga mål och effektiv målstyrning i ledarrollen.

Målgrupp

Alla som har en ledarroll och som har behov av att arbeta mer strukturerat med målstyrning – strategiskt såväl som i den operativa vardagen.

Förkunskaper

Inga direkta förkunskaper krävs men någon form av grundläggande ledarskapsutbildning är en fördel.

E-learning ingår

Från och med 1 augusti 2016 innehåller alla utbildningar i vårt öppna program en e-learning under 6 månader.

Målstyrt ledarskap: utvecklingstrappa

Våra utbildningar är uppbyggda i moduler som går att bygga samman till långa utvecklingsprogram. Du kan också välja att gå ett steg i taget och utvecklas i den takt du behöver. Med hjälp av vår Ledaranalys™ får du vägledning om vilken utbildning som passar dig och hur du kan fortsätta din kompetensutveckling över tid. Du kan även höra av dig till någon av våra utbildningsrådgivare som sätter ihop din egen utvecklingstrappa tillsammans med dig.

Visa hela innehållet

Målstyrt ledarskap

En tydlig målbild ger en snabbare väg framåt. Som ledare får du bättre förutsättningar att lyckas i ditt ledarskap om aktiv målstyrning är en del av din verktygslåda.

Under kursens gång tränar vi  praktiskt och casebaserat i två dagar både på att både bryta ned och formulera tydliga mål och målbilder – på grupp och individnivå. Att därtill hitta rätt nivå på hur utmanande målen är, att se att målen samverkar och inte motverkar och att ha tydliga rapport- och uppföljningsvägar är A och O. Stegvis och strukturerat arbetar vi igenom hela kedjan från att sätta mål till att kommunicera, förankra, styra och följa upp dem med en tydlig analys.

Utbildningens innehåll

 • Konsten att målformulera – att skapa kopplingar mellan delmål, övergripande mål och vision
 • Målstyrningsteori
 • Mål på flera nivåer
 • Gruppens och individens mål
 • Att få mål att samverka och inte motverka
 • OBM (Organizational Behavior Management) och psykologin bakom våra beteenden
 • Konsekvensstyrning i praktiken
 • Motivation och motivationsfaktorer
 • Förankring, införsäljning och kommunikation
 • Uppföljning och återkoppling
 • Analys, mätning och korrigering av kursen – att sätta samman delarna

Utbildningens mål

Att få kunskaper och metoder för att arbeta med tydliga mål och effektiv målstyrning i ledarrollen.

Målgrupp

Alla som har en ledarroll och som har behov av att arbeta mer strukturerat med målstyrning – strategiskt såväl som i den operativa vardagen.

Förkunskaper

Inga direkta förkunskaper krävs men någon form av grundläggande ledarskapsutbildning är en fördel.

E-learning ingår

Från och med 1 augusti 2016 innehåller alla utbildningar i vårt öppna program en e-learning under 6 månader.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden