Ledarskap för projektledare

Som projektledare behöver man både motivera och leda – utan formellt chefsansvar. I vår projektledarutbildning får du under två dagar kunskaper och konkreta verktyg för att kommunicera och leda ett projekt i dess olika faser

Projektledaren har en roll med många utmaningar där färdigheter inom ledarskap och kommunikation underlättar. Inom en given tidsram med givna resurser ska mål nås.

Kort om vår projektledarutbildning

Kursen kommunikation och ledarskap för projektledare fokuserar på HUR projektledaren leder genom sin kommunikation över ett projekts olika faser.

Före utbildningen görs en personlighetsanalys för kommunikationsstilar, DISC, som vi kommer att analysera och använda oss av under dagarna.

Under utbildningen får du en genomlysning av kommunikation och tekniker för att samtala i olika situationer med andra. Du stärker din egen förmåga genom både övningar och feedback samt bygger på din egen självinsikt via testet som görs.

 

Utbildningens innehåll

 • Rollen som projektledare
 • Projektets olika faser
 • Förändringsledning – en given roll och tydliga verktyg
 • Kommunikationsstrategi och kommunikationsplan
 • Att leda en grupp i olika faser av utveckling
 • DISC – personlighetsanalys för kommunikationsstilar
 • Att få andra att vilja – konsten att sälja in budskap
 • Effektiva möten och tydliga resultat
 • Att hantera olikheter
 • Tydlig kommunikation
 • Teamledarskap
 • Individuellt ledarskap
 • Feedback
 • En projektledares utmaningar

Utbildningens mål

Målet med vår projektledarutbildning är att ge dig kunskaper och konkreta verktyg för att kommunicera och leda i projektets olika faser.

Målgrupp

Vår projektledarutbildning riktar sig i huvudsak mot projektledare som antingen är, har varit eller kommer att bli projektledare, men också för personer med en ambition att få en tydlig kommunikationsstrategi t.ex. vid förändringsprocesser.

E-learning ingår

Från och med 1 augusti 2016 innehåller alla utbildningar i vårt öppna program en e-learning under 6 månader.

Denna utbildning är lämplig att bygga på med:

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

Genom att använda detta formulär accepterar du att vi lagrar och bearbetar dina uppgifter enligt vår policy.