Att leda på distans

Att leda på distans är en ledarskapsutbildning för dig som har medarbetar inom eller utom landets gränser som inte alltid är på plats på det fysiska kontoret.

Att arbeta på distans är idag allt vanligare. Vad gäller rent avtalsmässigt? Vad bör man som ledare tänka på för att få ett bra arbetssätt på distans? Hur får man kommunikationen tydlig och effektiv? Detta och många andra frågor tas upp under dagarna.

Att leda på distans är upplagd så att fakta och teori varvas med praktiska övningar, reflektions- och diskussionspass. Du sätter ditt eget mål för utbildningen i det förberedande material som du får innan utbildningen.

Under ledarskapsutbildningen får du praktiska verktyg för din vardag och du får konkreta tips och arbetsmetoder att använda på hemmaplan. Du arbetar med dina kurskamrater i intensiva pass och avslutar momenten med att reflektera över på vilket sätt du själv behöver ta till dig kunskapen på hemmaplan och på vilket sätt de olika verktygen passar in i den egen personliga utvecklingsplan.

Du kommer att få en genomgång av grundteorier inom ledarskap med fokus på distansledarskap, kommunikationsteorier,  motivationsteorier samt regelverk kring arbetsmiljö och lagstiftning vad gäller distansarbete samt det Europeiska ramavtalet för distansarbete. Under dag två arbetar vi även med ett webbforum för att träna kommunikation på distans i ett fiktivt case.

Utbildningens innehåll

 • Ledarrollen generellt och på distans
 • Spelregler för distansarbete
 • Det Europeiska ramavtalet för distansarbete
 • Vad bör vara tydligt och avtalat?
 • Policy och ramverk
 • Att vara tydlig i sin kommunikation – än viktigare på distans
 • Målstyrning och uppföljning på distans
 • Att lyssna in budskap och signaler
 • Tydlig feedback och återkoppling
 • Frågor och frågemetodik – påverkan och informationsinsamling
 • Motivation och teamets utveckling
 • Konsten att använda telefon och webb
 • Träning i fiktivt case med webbforum ”på distans”

Utbildningens mål

Att få kunskaper och konkreta verktyg för att stärka sin egen ledarroll i distansledarskap.

Målgrupp

För dig som är formell chef på distans eller för dig som är projektledare som har en grupp som jobbar på distans.

Förkunskaper

Inga direkta förkunskaper krävs men utbildningen är riktad till personer i någon form av chefs- eller ledarroll.

E-learning ingår

Från och med 1 augusti 2016 innehåller alla utbildningar i vårt öppna program en e-learning under 6 månader.

Denna utbildning är lämplig att bygga på med:

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden