PPI – Positiv påverkan

PPI - Positiv påverkan är en utbildning för dig som arbetar som projektledare, specialist, i stabsfunktion eller liknande, där du är beroende av att påverka andra.

För dig som är beroende av andra för att uppnå dina mål men som inte kan eller vill bestämma över de personerna. Du lär dig konkreta tekniker för att påverka andra så att du både uppnår det du behöver och bygger starka relationer.

”Positive Power and Influence”

Undviker du ibland att driva frågor som egentligen är viktiga för dig, av rädsla för hur andra ska reagera? Eller upplever du ibland motstånd eller brist på engagemang hos andra för det du vill uppnå? Vare sig det handlar om att driva projekt, jobba i matrisorganisationer, driva förändring eller leda team så behöver vi ofta påverka andra. Den här utbildningen hjälper dig att förstå varför du ibland är framgångsrik och ibland mindre framgångsrik i dina försök att påverka andra. Du får lära dig ett antal handfasta tekniker för att påverka andra på ett sätt de uppfattar som positivt och du lär dig hur du anpassar dina sätt att påverka efter vem det är du påverkar och situationen ni är i. Den största delen av utbildningen består av praktiska övningar där du tränar och får feedback från kollegor och utbildningsledare. Till sist använder du allt du lärt dig för att planera och öva inför ett verkligt möte som du snart ska ha, där du behöver påverka andra för att uppnå något viktigt.

Positive Power and Influence utvecklades på Harvard University och är fortfarande en del av MBA-programmet på Harvard Business School. Det företagsanpassade programmet finns i ca 30 länder och över 300,000 personer i flera av världens största företag har gått igenom utbildningen.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

  • Självbedömning – hur effektiv är jag som påverkare idag?
  • Ge och ta emot konstruktiv feedback
  • Fyra konkreta stilar för att påverka andra positivt
  • Sätta personliga mål för vilka tekniker du har störst behov av att utveckla
  • Övningar och rollspel som fokuserar på dina personliga utvecklingsmål
  • Så sätter du mål för att få bästa resultat
  • Hur du bedömer situationer och relationer för att kunna påverka effektivt
  • Utveckla effektiva strategier för att påverka i möten och individuella samtal
  • Förbereda och öva inför ett viktigt möte du snart ska ha

Utbildningens mål

Målet med utbildningen Positive Power and Influence är att uppnå sina mål genom att påverka andra effektivt och samtidigt stärka engagemang och relationer till andra.

Målgrupp

Du som arbetar som projektledare, specialist, i stabsfunktion eller liknande, där du är beroende av att påverka andra för att nå dina mål men saknar formella befogenheter att bestämma. Passa även för chefer som vill utveckla sin förmåga att skapa engagemang, resultatorientering och driva förändring i sina team.

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper krävs för denna utbildning

E-learning ingår

Från och med 1 augusti 2016 innehåller alla utbildningar i vårt öppna program en e-learning under 6 månader.

Denna utbildning är lämplig att bygga på med:

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden