HR-program: Utvecklingstrappan

Våra utbildningar är uppbyggda i moduler som går att bygga samman till långa utvecklingsprogram. Du kan också välja att gå ett steg i taget och utvecklas i den takt du behöver. Med hjälp av vår Ledaranalys™ får du vägledning om vilken utbildning som passar dig och hur du kan fortsätta din kompetensutveckling över tid. Du kan även höra av dig till någon av våra utbildningsrådgivare som sätter ihop din egen utvecklingstrappa tillsammans med dig.

Visa hela innehållet

HR-program

Utvecklas som ledare och stärk din ledarroll med en HR utbildning. Bli bättre på att leda både dig själv, gruppen och ditt företag

HR i allmänhet och strategisk HR i synnerhet, är ett områden som fortsätter att vinna mark. Det som tidigare setts som ett mjukt område har nu blivit resultatinriktat och mätbart och har därmed fått ta ett naturligt steg upp i ledningsgruppen. Därför har vi utvecklat program och utbildningar som specifikt täcker in HR-området så som Strategisk kompetensutveckling, HR i ledningsgruppen ochKonsultativt arbetssätt.

Du kan välja mellan att gå en av våra öppna utbildningar med deltagare från olika organisationer och företag eller att skapa en egen grupp tillsammans med dina kollegor på din arbetsplats – en skräddarsydd lösning.

Det är förstås inte så att du måste börja med basutbildningarna och bygga på – det går att plocka samman en utvecklingstrappa som passar dina specifika behov. Utbildningarna har vi kategoriserat utifrån att de som är påbyggnads- och fördjupningsutbildningar har mer ingredienser av speciella fokusområden eller fördjupning i personlig utveckling.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden