Kompetensanalys

Med en snabb genomlysning av ett antal kompetenser får du en bild över de generella kompetenser som återkommer i de flesta chefs- och medarbetarroller. Fyll i enkäten. Sänd in den till oss och du får inom 24 timmar en utvecklingstrappa och en analys av din kompetens. Här ser du hur du kan ta nya steg i din utveckling och vilka kombinationer av steg som kan leda mot din målbild. Analysen är kostnadsfri och förpliktar inte till något.

Ledaranalysen™

Ett 30-tal kompetenser som förekommer
i en chefs- och ledarroll

Gå till Ledaranalysen™

Medarbetaranalysen™

Ett 15-tal kompetenser som förekommer
i en generell medarbetarroll

Gå till Medarbetaranalysen™

Projektledaranalysen™

Ett 15-tal kompetenser som förekommer
i en generell projektledarroll

Gå till Projektledaranalysen™

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden