Din anmälan är bindande, nedan finner du de villkor som gäller om du ändå skulle behöva boka av eller boka om din plats.

Kundnöjdhet
Resultat och kundnöjdhet är en självklarhet för oss. Skulle du av någon anledning inte vara nöjd har vi en nöjdkundgaranti där du inom ett år har möjlighet att gå en annan utbildning utan kostnad.

Kvalitetsgaranti
Advantum Kompetens är medlem i SAUF – Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag och följer branschens standardregler vid bokning/avbokning av öppen utbildning. Föreningen ställer stora krav på medlemmarnas sätt att driva verksamheten och leverera utbildning.

Kursmaterial
I utbildningen ingår kursmaterial och dokumentation. Som kursdeltagare får du själv använda kursmaterialet och lagra det på din dator/server men du får inte utan tillstånd från Advantum Kompetens sprida det vidare till någon annan person att använda.

Betalning
Kursavgift betalas i förskott vid anmälan. Betalning erlägges mot faktura. Betalningsvillkor 30 dagar. Vid sen anmälan gäller att betalning ska vara Advantum Kompetens tillhanda senast vid kursstart.

Om-/ Avbokning
Kostnadsfri ombokning vid sjukdom till ny utbildning inom ett år med anledning av Coronaviruset (gäller ej UGL och THE). Vid av- eller ombokning 2-4 veckor innan utbildningsstart debiteras 50% av utbildningsavgiften. Om du avbokar/ombokar 0-2 veckor innan utbildningsstart debiteras 100% av utbildningsavgiften samt vid internatutbildning debiteras även 100% av logikostnaden. Vid förhinder kan platsen överlåtas till en annan person i samma företag efter samråd med Advantum Kompetens.

Inställd eller flyttad utbildning
Advantum Kompetens förbehåller sig rätten att ställa in planerade utbildningar och ändra utbildningsdatum varvid eventuella inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver betalas ej. Om detta sker meddelas du i god tid.