Praktisk pedagogik

…a kunskap så den kan tas in av någon annan kräver planering, rätt metodval och förståelse för olika lärstilar. Kursen i praktisk pedagogik ger alla som har en kunskapsförmedlande roll en bredare…

Vi tål att jämföras

…ndet i fyra månader Maximera lärandet™ finns även för chef för att stärka lärandet i hela processen Lärstilstestet ger dig insikter om ditt eget bästa sätt att lära Förenkäten ger ett nuläge av din…

Vårt arbetssätt

…börjar lärprocessen flera veckor innan själva utbildningen via vår Lärportal™ som innehåller såväl lärstilstest som deltagarenkät och ”Maximera lärandet”. Många utbildningar har också en…

Ledaranalysen™

Kompetensanalys ledarroll Skicka in din analys enligt nedan till oss och få förslag på vilka utbildningar som passar din nivå och utvecklingsmål. Med Ledaranalysen™ kan du skatta din egen kompetens…

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden